Ana Sayfa » İngilizce Hazırlık Programı’ndan İlişkisi Kesilen Öğrencilerin Sınav Hakları

İngilizce Hazırlık Programı’ndan İlişkisi Kesilen Öğrencilerin Sınav Hakları

İki yıllık azami süre sonunda İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlayamadıkları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44(c) maddesi ve Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 3.4 maddesi uyarınca üniversiteyle ilişkisi kesilmiş öğrencilere, anılan kanun maddesinin son bendinde ifade edilen hükümler uyarınca, ilişkileri kesilen tarihten itibaren üç yıl içinde kullanılmak üzere üç kez Bilkent Üniversitesi İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na (PAE) girme hakkı verilmektedir. Güz yarıyılı başında yapılacak sınavlara girmek isteyen öğrencilerin her yıl birinci aşama sınavı tarihinden en az 5 iş günü öncesine kadar sınav ücretini ödeyip Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne sınava girmek istediklerine dair yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde başvuru yapmayan öğrenciler sınava alınmayacak ve bir sınav haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Bilkent Üniversitesi’yle ilişkisi kesilme süresinde başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmış veya yeniden merkezi yerleştirme ile başka bir üniversiteye yerleşerek kayıt yaptırmış öğrencilerin sınav hakkı bulunmamaktadır. İsteyen öğrenciler İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girmek yerine Bilkent Üniversitesi’nin Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları’nın koşullarına uymak şartıyla son başvuru tarihine kadar bir dış sınav sonucu da getirebilir. Dış sınav seçeneğini kullanan öğrenci o yıl için ayrıca PAE sınavına giremez. PAE veya dış sınav sayısı toplamda üçü geçemez. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit sınavında başarılı olup üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan öğrenciler Bilkent Üniversitesi burslarından yararlanamaz.