Ana Sayfa » Dr. Demir OSA Üyesi Oldu

Dr. Demir OSA Üyesi Oldu

Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) direktörü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Hilmi Volkan Demir, Optik Topluluğu (OSA) üyesi (Fellow) olarak seçildi.

Dr. Demir, bu statüye optik ve fotoniklerin geliştirilmesine belirgin ve önemli katkılar sağladığı için ve özellikle yarı iletken nanokristal optoelektronik ve nanophotoniğin araştırılmasına ve geliştirilmesine öncü ve sürekli katkılarda bulunduğu için getirilmiştir.

OSA üyelerinin seçiminde, adayın belirli bilimsel ve teknolojik katkılar sağlamış olmasına, önem teşkil eden yayınlara ve patentlere sahip olmasına ve kendi bilim alanında teknik ve endüstri liderliğinin yanı sıra hem topluma hem de optik camiasına hizmet vermesine dikkat edilmektedir.

Her yıl seçilen OSA üyesi sayısı, mevcut üyelik toplamının yüzde 0,5’inden azdır. Topluluğa yeni dahil edilen üyeler, 2020 yılı boyunca düzenlenecek OSA konferans ve toplantılarında onurlandırılacaktır.

OSA’nın misyonu optik ve fotonikte bilginin üretilmesini, uygulanmasını ve arşivlenmesini teşvik etmek ve bu bilgiyi dünya çapında yaymaktır. 1916’da kurulan topluluk, optik ve fotonik konularında çalışan dünya çapında bilim insanlarını, mühendisleri, eğitimcileri, teknisyenleri, iş dünyasının liderlerini hem birleştirip hem de eğiterek onların teknik ve mesleki gelişimlerine destek olmaktadır.