Ana Sayfa » Türk Edebiyatı Bölümü, Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü

Türk Edebiyatı Bölümü, Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’ne bağlı olan Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü’ne Türkçe dersi vermek üzere tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır. Ders öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratma ve bunları yazılı ifade etme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bir etkin öğrenme dersidir. Dersle ilgili bilgiye <http://web2.bilkent.edu.tr/turkce-birimi/> adresinden ulaşılabilir. Adaylarda üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerine bağlı bölümlerinde yüksek lisans yapmış olma şartı aranmaktadır.

 

İSTENEN BELGELER

– Detaylı öz geçmiş,

– Lisans ve yüksek lisans diplomasının fotokopisi,

– Not dökümü belgesi,

– Yabancı dil belgesi,

– Yayınlarının kopyası,

– İki adet referans mektubu,

– Üniversitelerdeki Türkçe derslerinin nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerin yer aldığı, en fazla beş yüz sözcük içeren bir rapor.

 

İlgilenen adayların başvurularını Türkçe Dersleri Koordinatörü Seda Uyanık’ın e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir <sedak@bilkent.edu.tr>. [i]


[i] Başvuruda istenen belgeler taranarak bilgisayar ortamına aktarılmalı ve taranmış tüm belgeler sıkıştırılmış tek bir dosya hâlinde e-posta ile gönderilmelidir.