Ana Sayfa » Taşınabilir Genetik Tanı Çipleri

Taşınabilir Genetik Tanı Çipleri

Bilkent Üniversitesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Yegân Erdem, Yrd. Doç. Dr. Barbaros Çetin ve Yrd. Doç. Dr. Coşkun Kocabaş, taşınabilir genetik tanı kitleri geliştirerek genetik hastalıkların daha kolay, hızlı ve doğru teşhis edilmesinin önünü açacaklar.

Projede kullanılacak biyokimyasallar Bilkent Cyberpark’ta yer alan Sentegen Biyoteknoloji firması tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilecektir. Ekipte Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacılar da bulunuyor.

Günümüzde çeşitli hastalıklar genetik kodlarımıza bakılarak tespit edilebilmektedirler. Bunun için polimeraz zincir reaksiyonları kullanılmaktadır; bu reaksiyonlarda DNA örnekleri çoğaltılarak genetik hastalıkların tanısı, patojenlerin tespiti, onkolojik çalışmalar, genetiği değiştirilmiş organizmaların tespiti ve doğum öncesi tanı çalışmaları yapılabilmektedir. Bu projenin hedefi ise Hepatit B virüsünü mikroakışkanlar dinamiği destekli bir çip üstü laboratuvar tanı sistemi sayesinde daha hızlı ve doğru bir biçimde tespit etmektir. Bu sistem sayesinde çok küçük miktarlarda numune kullanılarak (nano/pikolitre), düşük maaliyette ve taşınabilir cihazlarla hastalıklara teşhis koymak mümkün olacaktır. Ayrıca geliştirilecek çiplerin tek kullanımlık (kullan-at) olması bulaşıcı hastalıkların bulaşma riskini büyük ölçüde azaltacaktır. Bu araştırma projesi Tübitak 1003 öncelikli alanlar programı ile desteklenecektir.