Meme kanserinin iki farklı alt grubunda ilaç direncine neden olan genler belirlendi.

Meme kanserinin iki farklı alt grubunda ilaç direncine neden olan genler belirlendi.

İlaç direnci, kanser tedavisinde tedavinin etkinliğini önemli ölçüde düşüren ve kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedenlerindendir.