Şeref Öğrencisi Olarak Mezun Olmak

Müfredat derslerinin en az %75’ini Bilkent Üniversitesi’nde almış, hiç disiplin cezası almamış ve izin alınan süreler hariç lisans programını 10 yarıyılı aşmayan bir sürede tamamlamış olan öğrencilerden tüm derslerin genel not ortalaması (AGPA) 3,00 – 3,49 olanlar şeref, 3,50 – 3,74 olanlar yüksek şeref, 3,75 ve üstü olanlar üstün şeref öğrencisi olarak mezun olur.

Tüm derslerin genel not ortalaması (AGPA), tekrar edilen derslerin önceki notları da dahil edilerek öğrencinin bölümüne girişinden itibaren Bilkent Üniversitesi’nde aldığı tüm derslerin kredi saat değerleriyle ağırlıklandırılmış ortalamasıdır.