Ana Sayfa » Üniversitelerde Model Hizmet Projesi Kuruluşları

Üniversitelerde Model Hizmet Projesi Kuruluşları

“Seçilmiş Üniversitlerde Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri Modeli” Projesinin yönetici kuruluşu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’dur. Yönetici Kuruluşun görevleri, proje çalışmalarının zamanlamaya uygun şekilde yürümesi, izlem ve değerlendirme gereksinimlerinin karşılanması, çalışmaların koordinasyonu ve mali teftişin sağlanmasıdır.

Bu çalışmada koordinatör kuruluşlar Istanbul’da İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) ve Ankara’da Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)’dir. İKGV, İzmir’de Ege Üniversitesi, Istanbul’da Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Yeditepe Universitesi, ICC ise Ankara’da Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi, Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi ve Düyarbakır’da Dicle Üniversitesi’nde üreme sağlığı/cinsel sağlık hizmetlerinin entegre edilmesini üstlenen koordinatör kuruluşlardır.

Hizmet birimlerindeki etkinliklerle ilgili bilgi toplama, yerinde ziyaretle değerlendirme, raporlama ve bu bilgilerin Proje Yönlendirme Komitesi’ne sunulması ile UNFPA ve Dünya Sağlık Örgütü’nün teknik desteği ile projenin yaygınlaştırılması stratejisinin belirlenmesi de koordinatör kuruluşların görevlerindendir.

 

 

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı; Türkiye’de önde gelen, kâr amacı gütmeyen, hükümet-dışı bir kuruluş olup; nüfus ve kalkınma alanlarında, eğitim, bilgilendirme ve hizmet sunarak insan kaynağını ve özellikle kadın, genç ve çocukların yetkinleştirilmesi için çalışmalar yapar. 1988 yılında 40 kurucu üye tarafından kurulan Vakıf, bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda birçok çalışma ve proje yürütmüştür. Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti statüsünü kazanmış olan İKGV’nin, özellikle CYBE (Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar)  ve HIV/AIDS eğitimi ve bilgi-eğitim-iletişim (BEİ) etkinlikleri, topluma dayalı üreme sağlığı hizmetleri, üreme sağlığı konusunda hizmet verenlere yönelik eğitim programlarının ve teknik eğitim malzemelerinin geliştirilmesi, çocuk haklarının teşviki, kadınların sosyo-ekonomik statülerinin iyileştirilmesi ve toplumsal kalkınmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede birçok çalışması vardır. Vakıf, bu çalışmaları sırasında 400,000 kadına, 30,000 sağlık personeline, 7,500 mülteci ve göçmene hizmet vermiştir. Bu projeler vasıtasıyla, çeşitli uluslararası örgütle koordinasyon içerisinde proje geliştirme ve uygulama alanında büyük bir deneyim kazanan İKGV, 1997’den beri Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) uluslararası ölçekte akredite olmuş icra kurumlarından birisidir. Vakıf, BM Sosyal ve Ekonomik Konseyi’nin uluslararası özel danışman STK statüsündedir.