Ana Sayfa » Konu Kod Planı

Konu Kod Planı

AKADEMİK ANLAMDA YAPILAN İŞLER

Eğitim – Öğretim Çalışmaları

 • Genel
 • Fakültelerin eğitim – öğretim çalışmaları ve yıllık çalışma raporları
 • Enstitülerin eğitim – öğretim çalışmaları ve yıllık çalışma raporları
 • Yüksekokulların eğitim – öğretim çalışmaları ve yıllık çalışma raporları
 • Bölümlerin eğitim – öğretim çalışmaları ve yıllık çalışma raporları

Yaz Ayları Öğrenim Çalışmaları

 • Genel
 • Yaz okulları
 • Yaz kursları

Sınavlar

 • Genel
 • Üniversiteye giriş (yetenek) sınavları ve itirazlar
 • Lisansüstü programlarına giriş sınavları ve itirazlar
 • Ara sınavlar, dönem sınavları ve not itirazları
 • Jüri komisyon raporları(Yrd.Doç, Prof. v.b.)

Araştırma ,Geliştirme, Danışma ve Ekspertiz Faaliyetleri

 • Genel

Yayın İşleri

 • Genel
 • Üniversite yayınları
 • Özel yayınlar (öğretim üyelerinin kişisel yayınları)
 • Öğrenci yayınları
 • Üniversite kataloğu
 • Haber bülteni

Bilimsel Toplantılar ve Geziler (Yurtiçi – Yurtdışı)

 • Genel
 • Üniversitemizde düzenlenen kongre, konferans, seminer ve sempozyumlar, davetli konuşmacı istekleri
 • Yurtiçinde düzenlenen kongre, konferans, seminer ve sempozyumlar,
 • Yurtdışında düzenlenen kongre, konferans, seminer ve sempozyumlar,
 • Araştırma ve inceleme gezileri, bilimsel amaçlı seyahatler

Akademik ve İdari Toplantılar ile Kurul Kararları

 • Genel
 • Üniversite senetosunun ve yönetim kurulunun toplantı ve kararları
 • Fakülte ve fakülte yönetim kurulunun toplantı ve kararları
 • Enstitü ve enstitü yönetim kurulunun toplantı ve kararları
 • Yüksekokul ve yüksekokul yönetim kurulunun toplantı ve kararları
 • Bölüm kurulunun toplantı ve kararları
 • Öğrenci konseyinin toplantı ve kararları
 • İdari birimlerin toplantı ve kararları (yurt yönetim kurulu, sağlık merkezi yönetim toplantı ve kararları)

Akademik Bilgilendirme İşleri

 • Genel
 • Duyurular
 • İlanlar
 • Üniversiteler Arası Kurul ile bilgi alışverişi
 • Yüksek Öğretim Kurulu ile bilgi alışverişi
 • Diğer Üniversitelerle bilgi alışverişi
 • Milli Eğitim Bakanlığı ile bilgi alışverişi
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile bilgi alışverişi
 • Mülki ve Mahalli İdarelerle İlişkiler

 

İDARİ ANLAMDA YAPILAN İŞLER

İdari İşler

 • Genel
 • Bilkent Üniversitesi kuruluş
 • Üniversiteler hakkında yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve yönergeler
 • Üniversiteyi ilgilendiren yasama, yürütme ve yargı kararları
 • Açılacak birimler ve kontenjanlar
 • Mütevelli Heyet

Akademik Personel İşleri 

 • Akademik personel (genel)
 • Personel talepleri (İş ve İşçi Bulma Kurumu dahil)
 • Müracatlar
 • Atamalar ve terfiler
 • Vekalet ve izin
 • Sağlık ve rapor işlemleri
 • Askerlik işlemleri
 • Emeklilik ve sigorta işlemleri
 • Ödül ve disiplin işlemleri
 • Ayrılanlar ve istifa işlemleri

İdari Personel

 • İdari personel (genel)
 • Personel talepleri (İş ve İşçi Bulma Kurumu dahil)
 • Müracat, atama ve terfiler
 • Vekalet ve izin
 • Sağlık ve rapor işlemleri
 • Askerlik işlemleri
 • Emeklilik ve sigorta işlemleri
 • Ödül ve disiplin işlemleri
 • Ayrılanlar ve istifa işlemleri
 • Hizmetiçi eğitimler

 Sözleşmeli Personel (Ek Görevliler)

 • Genel
 • Üniversitemize diğer kurumlardan görevlendirilerek gelenler
 • Üniversitemizden diğer kurumlarda görevlendirilerek gidenler

Yönetim Uygulamaları

 • Genel
 • Pasaport, döviz, gümrük işleri
 • Resmi bayramlar, tören ve kutlamalar
 • Hukuki işlemler ve kararlar
 • İhale, teklif, sözleşmeler
 • Dosya sistemi, yazışma ve PTT hizmetleri, haberleşme
 • Adademik ve İdari duyurular, tamim ve ilanlar
 • Kalite güvencesi raporu
 • Teşekkür yazıları

 Bütçe ile İlgili İşler

 •  Genel

Muhasebe ile İlgili İşler

 • Genel

Çeşitli Ödemeler

 • Genel
 • Yolluklar
 • Fazla mesailer
 • Ek görevli puantajları
 • Aylık ücretler
 • Fatura, gider makbuzu karşılığı ödemeler
 • Kongre, konferans giderleri
 • İzin ücreti, prim ve ikramiye

Dış Alımlar (Yurtdışından yapılan tüm alımlar)

 • Genel
 • Malzeme alımı
 • Kitap alımı
 • İthalat uygunluk belgesi alımları

İç Alımlar

 • Genel
 • Kırtasiye malzemeleri
 • Sarf malzemeleri
 • Demirbaş malzemeleri
 • Yapı işleri bakım onarım malzemeleri
 • Laboratuvar malzemeleri
 • Diğer malzemeler
 • Akaryakıt alımları

Öğrenci İşleri (Lisans Düzeyi)

 • Genel
 • Kayıt kabul işleri
 • Yatay geçişler ve transfer işleri
 • Disiplin ceza işleri
 • Belge isteği, derece ve ünvanlar
 • Burs ve yardımlar
 • Stajlar
 • Kayıt dondurma ve İzin talebi
 • Askerlik
 • Pasaport ve vize işlemleri
 • İlişik kesme ve kendi isteği ile kayıt sildirenler
 • Hukuki işlemler ve kararlar
 • Özel öğrenciler
 • Diploma işlemleri ve mezun öğrenci işleri
 • Rapor ve sağllık işleri
 • Değişim programı öğrencileri
 • Af başvuruları
 • Ücret ve ücret iadeleri

Öğrenci İşleri (Lisansüstü) 

 • Genel
 • Müracaat, sınav, kayıt işleri
 • Diploma, belge, derece ve ünvanlar
 • Askerlik ve vize işleri
 • Burs
 • Özel öğrenciler

 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

 • Genel
 • Öğrenci Konseyi Koordinatörlüğü’nün sosyal – kültürel faaliyetleri (Etkinlikler)
 • Öğrenci Konseyi Başkanlığı’nın sosyal – kültürel faaliyetleri (Etkinlikler)
 • Öğrencilerin sosyal – kültürel faaliyetleri (Etkinlikler)
 • Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi tarafından yapılan işler
 • Kariyer ve tanıtım işleri

Tanıtım (yurtiçi – yurtdışı)

 • Genel

Teknik Yardımlar – İşbirliği (yurtiçi – yurtdışı)

 • Genel

 Bilgi işlemle ilgili işler

 •  Genel

Kütüphane ile ilgili işler

 •  Genel

Sivil savunma ve güvenlik ile ilgili işler

 • Genel

Sağlık ile ilgili işler

 • Genel
 • Tedavi giderleri

Yapı işleri ile ilgili işler

 • Genel
 • İnşaat ve yerleşim
 • Bakım onarım
 • Isı santrali
 • Çevre Düzenleme ve Koruma

Spor faaliyetleri ile igili işler

 • Genel

Kafeteryalarla ilgili işler

 • Genel

Lojmanlarla ilgili işler

 • Genel
 • Lojman Tahliyeleri
 • Lojman yenileme ve onarımları

Destek ve Ulaşım Hizmetleri ile ilgili işler

 • Genel
 • Temizlik ( Her tür eleman ve yardım  talepleri)
 • Ulaşım ( Her tür araç isteği, bakım vb. İşler)

Yurtlarla ilgili işler

 • Genel