LAUD Semineri: “Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama İzmir Örneği Peyzaj Araştırmaları Derneği Deneyimi”, Gökçen Kunter Karaduman, FB-309, 12:30 25 Şubat (TR)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen LAUD
Konuşmaları: Bahar dönemi 2019-2020 dizisine davetlisiniz.

Konuşmacı: Gökçen Kunter Karaduman

“Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama İzmir Örneği Peyzaj Araştırmaları Derneği Deneyimi”

25 Şubat 2020, Salı, 12.30-13.30, FB-309

Gökçen Kunter Karaduman: İzmir Yüksek Teknoloji Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. Coğrafi Bilgi sistemleri ile ilgili olarak özel sektörde ve Çankaya Belediyesi’nde çalışmalar yapmıştır. 2007-2009 yılları arası TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nde yönetim kurulunda görev almıştır. Kendi şirketinde yerel yönetimlere yönelik danışmanlık işleri yapmaktadır.
Peyzaj Araştırmaları Derneği yönetim kurulu üyesidir. İklim değişikliği, yerel yönetimler ve uyum süreçleri konularında araştırmalarını sürdürmektedir.