Ana Sayfa » İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Grup Sağlık Sigortası

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Grup Sağlık Sigortası

Üniversitemiz sunduğu grup sağlık sigortası imkanıyla çalışanlarının ve aile bireylerinin avantajlı şartlarla sağlık hizmeti almalarına olanak sağlamaktadır. Sağlık Sigortasının uygulanmasına ilişkin bilgileri bu bölümde bulabilirsiniz, sorularınız için iletişim bilgileri verilen sigorta temsilcileriyle görüşebilirsiniz.

Tüm çalışanlarımıza ve ailelerine esenlik dolu günler dileriz.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI 

Poliçe Başlangıç tarihi : 05 Ağustos 2019, Saat 00:01 (geceyarısı)
Poliçe Bitiş Tarihi : 05 Eylül 2020 Saat 00:01 (geceyarısı)

Sigorta firması : Bupa Acıbadem Sigorta
Sigorta Brokerı : BİL SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLIĞI A.Ş.
Sigorta Temsilcisi : 0532 506 37 60 / 0530 109 71 64

BİL Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
Beytepe Köyü Yolu No:5
06800 Bilkent – Çankaya / ANKARA
Tel: + 90 850 340 80 00
Fax: + 90 (312) 266 06 54
hgerceker@bilsigorta.com.tr
www.bilsigorta.com.tr

A. Sağlık Sigortasına Katılım ve Ayrılma

A.1. Kapsam ve Primler

A.2. Sağlık Sigortasına Katılım ve Ayrılma

A.3. Bilkent ÜniversitesiTamamlayıcı Sağlık Sigortası

B. Sağlık Sigortası Ana Teminatları

B.1. Yurtiçi Teminatlar

B.2. Yurtdışı Teminatlar

B.3. Özel Teminatlar

B.4. Bekleme Süresine Tabi Teminatlar

B.5. Kronik Hastalıklar

B.6. Doğum

B.7. Yeni Doğan Bebeğe Dair Özel Şartlar

B.8. Ortopedik Destekleyicilere Ait Özel Şartlar

B.9. Göz Muayenelerine Ait Özel Şartlar

C. Teminat Dışı Durumlar

D. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları

A. GRUP SAĞLIK SİGORTASININ GENEL YAPISI

A.1. SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI ve PRİMLERİ

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Grup Sağlık Sigortası üniversitemiz çalışanlarını, eş ve (23 yaşını aşmamış) çocuklarını kapsar. Bu kapsamdaki primlerin yarısı üniversite tarafından, diğer yarısı personelin maaşından kesinti yapılmak suretiyle personel tarafından aylık olarak ödenir.

2018 – 2019 Dönemi Primleri

Personel Aylık Katkı Payı Açıklama
Fert 146,00.TL / kişi Çalışanın sadece kendisinin sigortalı olması
Aile 292,00.TL / aile Çalışanın eş ve çocuklarından oluşan ailesiyle sigortalı olması

Ailesiyle birlikte oturan 24-29 yaş arası (29 yaş dahil), bekar ve eğitimine devam eden çocuklar aylık 253,00.TL/kişi ödeyerek aile poliçesi dışında sigortalanabilir.

Proje personellerinin sözkonusu grup sağlık sigortası poliçesinden yararlanma şartları üniversite tarafından ayrıca belirlenir.

A.2. SAĞLIK SİGORTASINA KATILIM VE AYRILMA 

A.2.1. İşe yeni giren personel en az 1 ay içinde yazılı olarak başvurması halinde işe girdiği tarihten itibaren kendisini ve ailesini(bağımlılarını) sigortaya dahil olabilecektir. Bu amaçla personelin İKM’den gerekli başvuru formlarını alması gereklidir.

A.2.2. Medeni durum değişikliğini izleyen bir ay içinde Sigortalı, Aile Poliçesinden Ferdi Poliçeye veya Ferdi Poliçeden Aile Poliçesine geçiş başvuru yapması gerekir.

A.2.3. Bebeği olan olan personel bir ay içinde yazılı olarak başvurmnası halinde çocuğunu Aile Poliçesine dahil edebilir.

A.2.4. Personelin işten ayrılması halinde kendisine ve bağımlılarına ait Grup Sağlık Sigortası, işten ayrıldığı gün itibarıyla sona erer. Personelin işten ayrıldığına dair bilgi İKM tarafında ilgili sigorta firmasına bildirilir.

A.2.5. Çalışanın işten ayrılması veya vefat etmesi haricindeki nedenlerle poliçesi dönem içinde iptal edilmez.

A.3. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TAMAMLAYICI SAĞLIK SIGORTASI (TSS) 

Bu konudaki bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

B. SAĞLIK SİGORTASI ANA TEMİNATLARI

B.1. Yurtiçi Teminatlar

 • Yukarıdaki teminatlar Anlaşmalı/Anlaşmasız kurum ayrımı olmaksızın geçerlidir.
 • Yıllık Limitli ve Sigortacı katılım payı %70 olan teminatlarda, Sigortalıya ödenecek tutar teminat limitinin %70’i ile sınırlıdır.

B.2. Yurtdışı Teminatlar

ANA TEMİNAT TABLOSU
YATARAK TEDAVİLER TEMİNAT TÜRÜ %

TEMİNAT LİMİTLERİ (TL)

Ameliyat 100 LİMİTSİZ
Oda-Yemek-Refakatçi 100 LİMİTSİZ
Yoğun Bakım (Vak’a Başı Maks. 90 gün) 100 LİMİTSİZ
Doktor Takibi 100 LİMİTSİZ
İlaç (Yatarak) 100 LİMİTSİZ
Tanı (Yatarak) 100 LİMİTSİZ
Koroner Anjiografi 100 LİMİTSİZ
Kemoterapi 100 LİMİTSİZ
Radyoterapi 100 LİMİTSİZ
Dializ 100 LİMİTSİZ
Küçük Müdahale 100 LİMİTSİZ
AYAKTA TEDAVİLER TEMİNAT TÜRÜ % TEMİNAT LİMİTLERİ (TL)
Doktor Muayene 70 LİMİTSİZ
İlaç (Ayakta) 70 LİMİTSİZ
Tanı (Ayakta) 70 LİMİTSİZ
Fizik Tedavi (Yıllık Limit) 70 5.060,00
Kontrol Mamografisi +US (Yılda 1 Kez) 100 40 yaş ve üstü kadınlar için geçerlidir
PSA (Free PSA) (Yılda 1 Kez) 100 40 yaş ve üstü erkekler için geçerlidir
Gebelikle ilgili mutad kontroller 100 Annelik teminatından karşılanabilir.
DİĞER TEMİNATLAR TEMİNAT TÜRÜ % TEMİNAT LİMİTLERİ (TL)
Evde Bakım (Yıllık Limit) 100 42.400,00
Rehabilitasyon (Yıllık Limit) 100 42.400,00
Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi (Yıllık Limit) 100 3.400,00
Suni Uzuv (Vak’a Başı) 100 17.000,00
Acil Hizmet Teminatı 100 LİMİTSİZ
Ambulans (Vak’a Başı) 100 3.400,00
Yurtiçi Hava Ambulansı (Vak’a Başı) 100 23.000,00
Yurtdışı Hava Ambulansı (Vak’a Başı) 100 46.000,00
Yardımcı Tıbbi Malzemeler (Yıllık Limit) 70 1.700,00
İşitme Cihazı (Yıllık Limit) 70 6.600,00
Annelik (Yıllık Limit) 100 7.700,00

 

 

YURTDIŞI YATARAK TEDAVİLER
TEMİNAT TÜRÜ ÖDEME ORANI TEMİNAT LİMİTLERİ  ($)
Ameliyat %100 50.000 $ (YILLIK LİMİT)
Oda-Yemek-Refakatçi
Yoğun Bakım
Doktor Takibi
İlaç (Yatarak)
Tanı (Yatarak)
Kemoterapi
Radyoterapi
Dializ

Ek:Yurtdışı 2 global

YURTDIŞI YATARAK TEDAVİLER
TEMİNAT TÜRÜ ÖDEME ORANI TEMİNAT LİMİTLERİ  ($)
Ameliyat %70 50.001 $-120.000 $ (YILLIK LİMİT)
Oda-Yemek-Refakatçi
Yoğun Bakım
Doktor Takibi
İlaç (Yatarak)
Tanı (Yatarak)
Kemoterapi
Radyoterapi
Dializ
 • Yurtdışı Yatarak Tedavi’de ödenecek azami tutar;
  • 50.000 USD’ye kadar %100,
  • 50.001-120.000 USD’ye kadar %70 ödemelidir.
YURTDIŞI AYAKTA TEDAVİLER
TEMİNAT TÜRÜ ÖDEME ORANI TEMİNAT LİMİTLERİ  ($)
Doktor Muayene %70 5.000 $ (YILLIK LİMİT)
İlaç Ayakta
Tanı Ayakta
 • Yurtdışı Ayakta Tedavi’de ödenecek azami tutar 5.000 $’ın %70’i olan 3.500$’la sınırlıdır.
 • Yurtdışı teminatı sigortalılarımız için, yatarak tedaviler ile ilgili provizyon işlemleri, MAPFRE Genel Sigorta’nın onayı alınarak yürütülür.
 • Sigortalılarımız, yurt dışındaki yatarak tedavilerinin organize edilebilmesi için  24 saat hizmet veren, 444 9 555 numaralı Bupa Acıbadem Sigorta Provizyon Merkezinin telefonuna bilgi vermeleri gerekmektedir.

B.3. Özel Teminatlar

  • 40 yaş üzeri Yaş üzeri Kontrol Amaçlı MamografiMeme UltrasonografisiPSA ve Free PSA çekilmleri yılda 1 kez, %100 oranında ödenir. Anlaşmalı kurum listesi daha sonra yayınlanacaktır.
  • Spor hekimleri tarafından verilen sağlık hizmetleri Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV)’da karşılığı olması halinde bu poliçenin teminat ve şartları dahilinde değerlendirilir.
 • TC vatandaşı sigortalının TC sınırları dışında vefatı halinde cenazesini Türkiye’ye, yabancı uyruklu sigortalının ise Türkiye’de vefatı halinde cenazesinin uyruğunda bulunduğu ülkeye nakli için gerekli masraflar 10.000$ limitle kapsam dahilindedir.

B.4. Bekleme Süresine Tabi Teminatlar

 • İlk teşhisi sigortaya girişten sonra konmak şartıyla, poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilk 9 ay teminat kapsamı dışında olan haller: meniskus, safra kesesi,böbrek taşı, fıtık, hemoroid, geniz eti, bademcik, varikosel (kısırlıkla ilgili olan varikosel kapsam dışıdır), verrukular (siğil) (anogenital sigiller hariç), varis, tiroid bezi, miyom, over kisti, prostat büyümesi, katarakt, oniki parmak bağırsağı ve mide ülseri, anal fissür–fistül, lipom eksizyonu, lazerle taş kırma giderleri, sinüzit ameliyatları.
 • İlk teşhisi sigortaya girişten 9 ay sonra konmak şartıyla  limit ve teminatlar dahilinde ödeme yapılacak haller: Kist sebase eksizyonu (Yağ bezesi alımı).
 • Kaza halleri hariç septum deviasyonu kapsam dışıdır. Ancak poliçenin 24 aydan fazla devam etmesi halinde 24. aydan sonra konan teşhislerde yalnızca KBB uzmanının gerekli gördüğü durumlarda ve estetik amaçlı olmamak kaydıyla ameliyat endikasyonlarının Sigorta Şirketi tarafından kabulü halinde limit ve teminatlar dahilinde ödenir.

B.5. Kronik Hastalıklar

 • İlk teşhisi sigortalı olunduktan sonra konmak şartıyla,  tedavi giderleri bekleme süresi olmaksızın poliçe özel ve genel şartları dahilinde ilgili teminatlardan ödeme yapılacak haller: kronik tansiyon bozuklukları, kalp ve damar hastalıkları, kanser, diabet, astım, migren, romatolojik hastalıklar, renal dializ gerektiren hastalıklar, Alzheimer, multiple skleroz ve Parkinson hastalıkları.

B.6. Doğum

 • Doğum giderleri, gebelik sırasındaki mutad kontrollere (doktor, muayene, tanı) ait giderler ile doğum ve gebeliğin neden olduğu rahatsızlıklara ilişkin giderler ve düşük giderleri sigortalının, işbu Grup Sağlık Sigortası kapsamına dahil olmasından 3 ay sonra hamile kalması halinde ödenir.
 • Annelik teminatı ile ilgili harcamalar bir bütün olarak alınır, ek olarak oda-yemek-refakatçi, tanı birimleri, ilaç, doktor ve diğer teminatlar yürürlüğe girmez. Doğum giderleri için en fazla teminat tablosunda belirtilen limit kadar ödeme yapılır.
 • Evli olup; tek başına (aile bireyleri olmaksızın) sigorta kapsamında yer alan  bayan sigortalılara doğum ile ilgili giderler ödenmeyecektir. Bekar (dul ve boşanmış da dahil) olan sigortalılar, tek başına olsa da annelik teminatına hak kazanacaktır.
 • Gebelik sırasındaki mutad kontrollere (doktor muayene, tanı) ait giderler; doğumun ve gebeliğin neden olduğu rahatsızlıklara (Düşük tehdidi, gebelik kusmaları, doğum sonrası kanamalar, vb.) ilişkin tüm giderler annelik teminatından düşülerek karşılanır.
 • Gebeliğe ilişkin mutad kontrollerde sigortalı katılım payı yoktur.
 • Çocuk statüsünde sigortalananlar ve 24-29 yaş arası Eğitimine devam eden çocuklar “Doğum Giderleri” teminatından yararlanamaz. Ferdi Poliçe annelik teminatını kapsamaz.
 • Gebe kalınmasından önce, ilerideki bir tarihte gebe kalınması halinde sorunlu bir gebelik yaşanıp yaşanmayacağının ve önceki hamilelik döneminde yapılan düşük nedeninin araştırılmasına yönelik giderler poliçenin teminatları kapsamında değildir.

B.7. Yeni Doğan Bebeğe Dair Özel Şartlar

 • Bebeğin Giderleri; Doğumun hemen sonrasında sağlıklı yeni doğan bebekle ilgili olarak sadece ilk doktor muayene, ilk aşı ve ilaç giderleri, kontrol amaçlı tetkiklerden açlık kan şekeri, tiroid tarama testi, fenilketonüri, kan grubu tayini teminat tablosunda belirtilen doğum giderleri teminat limiti dahilinde ödenir. Şayet annelik teminatı bitmiş ve bebeğe poliçe yapılmış ise bu işlemlere ait gönderilecek faturalar bebeğin poliçesinden değerlendirilir.
 • Doğumdan sonraki 15 gün içerisinde oluşan, bebeğin doğuştan gelen rahatsızlıkları (Konjenital hastalıklar, prematürite, düşük tartılı olma, kan uyuşmazlığı vb.) ile ilgili giderler ve bu tür rahatsızlıklarıyla ilgili kuvöz masrafları annelik teminatından kalan teminat limiti dahilinde karşılanır.
 • Bebek doğar doğmaz, ebeveyninin bebekle ilgili tüm tıbbi belgeleri Sigortacı’ya ibrazı, başvuru formunun usulüne uygun doldurulması ve Sigortacı’nın başvuruyu kabul etmesi ile sigorta kapsamına dahil olur.
 • Bebeğin sigortaya kabulünden sonra ortaya çıkacak rahatsızlıklarda, işbu özel şartlarda öngörülen bekleme süreleri uygulanmayacaktır (ameliyat bekleme süreleri hariç).
 • Kalça USG. İşitme ve Görme testi giderleri bebeğin poliçesi kapsamındadır.

B.8. Ortopedik Destekleyicilere Ait Özel Şartlar

 • Koltuk değneği, tekerlekli sandalye, ortopedik ayakkabı, tabanlık, korse kapsam dışıdır.
 • Kaza sonucu kullanılan korse, her tip dizlik, koltuk değneği, kol askıları, köpük alçı, ateller, boyunluk, yürüteç ve bandaj vaka başına vaka başına yardımcı tıbbi malzeme teminatından ödenir.

B.9. Göz Muayenelerine Ait Özel Şartlar

 • Katarakt operasyonları ve bu operasyonda kullanılacak (Toric ve mulitifokal lensler hariç) lensler kapsam içindedir.
 • Kırılmaya bağlı görme kusurun tesbiti amacıyla yapılan göz muayeneleri yılda , gözle ilgili diğer muayeneler vaka bazında  kapsam içerisindedir.
 • Şaşılık ve gözde kırılma kusurunun (lasic vb.) giderilmesine yönelik operasyon giderleri ve düzeltilmesi için yapılan tedavi ve masraflar ile gözlük camı ve çerçevesi, kontakt lens ve lensle ilgili giderler kapsam dışıdır.

C. TEMİNAT DIŞI DURUMLAR

 1. “Hastalık Sigortası Genel Şartlarında” düzenlenmiş teminat dışı haller, (Terör ve Doğal Afetlerden kaynaklanan sağlık giderleri Poliçe Teminat ve Limitleri dahilinde tüm Grup için yıllık 297.000-TL ile sınırlı olarak ödenir.),
 2. Sigortalının poliçesinde belirtilmiş olan Kapsam Dışı Özel Durumlar,
 3. İlk sigorta başlangıç tarihinden önce sigortalının varlığından haberdar olduğu ve/veya tetkik yaptırdığı ve/veya tedavi gördüğü rahatsızlıklardan ileri gelen sağlık giderleri,
 4. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı tedavileri, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı sonucu meydana gelen rahatsızlıklara ve kazalara ilşkin giderler, alkollü olarak veya uyuşturucu alarak kavgaya karışma ve kendine zarar verme sonucu oluşan tedavi ile ilgili giderler,
 5. Resmen ilan edilmiş olan salgın hastalıklar,
 6. Sigortalının kazaen yaralanmasının gerektirdiği müdahaleler dışındaki her türlü estetik ve plastik cerrahi müdahaleler, varis sklerozan; kozmetik amaçlı tedaviler, saç dökülmesi, alopesi, hirsutizm (kıllanma) tetkik ve tedavileri vb.; deri nemlendirici ve temizleyici preparatlar, tatlandırıcılar; şişmanlık tetkik ve tedavisi, şifa kürleri, çamur banyoları, karantina, akupunktur, masaj, mezoterapi, hidroterapi, manyetoterapi, ses ve konuşma terapileri vb.; huzurevi, sanatoryum, kaplıcalar, jimnastik ve güzellik salonları, ayak bakım merkezleri ve poliçede belirtilen “Sağlık Kuruluşu” tanımına uymayan kuruluşlardan alınan faturalar;  alternatif tıp tedavi masrafları,  bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler,
 7. Poliçede  belirtilen “doktor”  tanımına  uymayan  kişiler (Fizyoterapist, diyetisyen, özel hemşire, vb.) tarafından yapılan tedavi ve bakımlarla ilgili  tüm masraflar,
 8. Kısırlık tetkik ve tedavisi (ovülasyon takibi, HSG, adhezyolizis, tuboplasti vb.), medikal ve cerrahi her tür yapay döllenme, üreme organlarıyla ilgili yapısal bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, kısırlaştırma, kontraseptif yöntemler, doğum kontrol yöntemlerine  ait giderler, tıbben zorunlu olmayan kürtaj ve her türlü sünnet (Phimozis nedeniyle olsa bile)  giderleri,
 9. Sigortalı olunmadan önceki maluliyetler ve bunların gerektirdiği tedavi, ameliyat ve organ nakilleri ile doğuştan gelen anomali ve hastalıklara, büyüme ve gelişme geriliği tetkik ve tedavilerine ait giderler,
 10. Psikotrop ilaçlar (Antidepresan, vb.), psikiyatrik hastalıklar, psikiyatri kliniklerinde ve/veya psikiyatri doktorları ve psikologlar tarafından yapılan tetkik ve tedaviler,
 11. Çocuk  mamaları, çocuk  bezleri,  biberon  ve  emzikler; her türlü sabun, şampuan ve solüsyon,  alkol  ve kolonyalar; hidrofil pamuk, termometre, buz kesesi, sıcak  su torbası gibi sıhhi malzemeler; uyku apne cihazı, tekerlekli iskemle, diş protezleri  benzeri yardımcı tıbbi malzeme ve cihazlar ile telefon, TV masrafları, tedavi için gerekli olmayan malzemeler ve sair idari masraflar,
 12. Check-up mahiyetindeki her türlü doktor muayene ve tetkik giderleri, periyodik kontroller,
 13. İmmünoterapi
 14. AIDS ve HIV virüsüne bağlı hastalıklar ile zührevi hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları,
 15. Organ ve doku nakillerinde vericinin (Donör) masrafları, organ ve doku ücretleri ve organ ve dokunun ulaşım masrafları,
 16. Tüm lisanslı profesyonel sporcuların ve 18 yaşından büyük amatör lisanslı sporcuların antrenman ve müsabakalarda meydana gelecek hastalık ve sakatlıklarının tetkik ve tedavi giderleri kapsam dışıdır. Bunların dışında bir kulübün veya okulun amatör lisanslı sporcusu olan 18 yaşından küçük sporcuların antrenman ve müsabakalarda meydana gelecek hastalık ve sakatlıklarının tetkik ve tedavi giderleri sigorta kapsamındadır.  Müsabakalar dışında yapılan diğer amatör sportif faaliyetlerde meydana gelecek hastalık ve sakatlıklarının tetkik ve tedavi giderleri sigorta kapsamındadır.
 17. Reçetesiz, faturasız ve kupürsüz alınan ilaç bedelleri ile faturasız diğer masraflar,
 18. Sigortalının tazminat talebinde bulunurken  yaptığı  ulaşım, Sigorta Şirketi tarafından istenilen belgelerin hazırlanması, vb. ile ilgili masraflar,
 19. Hangi nedenle olursa olsun, diş, diş eti tedavisi  ile diş tedavisini de kapsayan çene cerrahisine ilişkin tüm giderler,
 20. Gözlük, cam, çerçeve, lens giderleri,
 21. Şaşılık ve gözde kırılma kusurunun (lasic vb.) giderilmesine yönelik operasyon giderleri ve düzeltilmesi için yapılan tedavi ve masraflar ile gözlük camı ve çerçevesi, kontakt lens ve lensle ilgili giderler kapsam dışıdır. Ancak, katarakt operasyonları ve bu operasyonda kullanılacak (Toric ve mulitifokal lensler hariç) lensler kapsam içindedir. Benzer şekilde, kırılmaya bağlı görme kusurun tesbiti amacıyla yapılan göz muayeneleri yılda , gözle ilgili diğer muayeneler vaka bazında  kapsam içerisindedir.
 22. İlk teşhisi dışında akneye ilişkin tüm giderler,
 23. Nevüs (Ben alımı), sara (epilepsi), horlama ve uyku apne sendromu, tetkik ve tedavilerine ait giderler,
 24. Personelin tümüne veya bir bölümüne yasa gereği ya da Firma’nın yapılmasını uygun gördüğü toplu muayene ve tetkik giderleri ile civarda hastalık emarelerine rastlanması nedeniyle yapılan tetkik ve muayene giderleri,
 25. Poliçede yer almayan teminatlara ilişkin her türlü tetkik ve tedavi giderleri. Teminat dışı bir durum nedeniyle ameliyat  ve  doğum  teminatı  ile ilgili ödeme yapılmaması halinde, ödenmeyen durum için yapılan her türlü doktor, ilaç, tanı, oda-yemek-refakatçi harcamaları ve her türlü giderler.

D. ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞLARI

Bupa Acıbadem Sigorta’nın anlaşmalı olduğu tüm sağlık kurumlarında ve muayenehanelerinde katılım payı alınmamaktadır.

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları’na ait link bilgisi daha sonra verilecektir.

Yukarıda verilen özet bilgiler sadece bilgi amaçlı olup, anlaşmazlık halinde üniversite ve ilgili firma arasındaki kontrat koşulları geçerlidir.