HF Mezunlar Konferansı: “Uluslararası Yatırım Hukukunda Kuralların ve Kavramların Oluşturulması: Hukuk Sistemlerinde Yabancı Yatırımcıya ‘Eşit Davranmanın’ Tanımlanması,” Güneş Ünüvar (2010 Mezunu), V02, 18:00 8 Kasım (TR)(EN)

“Alumni Conferences” adı altında, iş hayatında başarılar kazanmış Hukuk Fakültesi mezunları ile öğrencilerimizi bir araya getirerek öğrencilikten iş hayatına uzanan süreçle ilgili deneyimlerin paylaşılmasını amaçlayan bu konferans dizisi etkinliklerine tüm öğrenciler ve öğretim elemanlarımız davetlidir.

KONUŞMACI : Güneş Ünüvar (2010 Hukuk Fakültesi mezunu)
Centre of Excellence for International Courts (iCourts), Kopenhag Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

KONU: “Uluslararası Yatırım Hukukunda Kuralların ve Kavramların Oluşturulması: Hukuk Sistemlerinde Yabancı Yatırımcıya “Eşit Davranmanın’ Tanımlanması”

TARİH: 8 Kasım 2018 Perşembe
SAAT, YER: 18:00, V 02 amfi
GE 250/251 10 puan

ÖZET: Konuşmada, Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının, hukuk sistemlerindeki çözümü ve özellikle yatırım tahkiminde devletlerin yabancı yatırımcıya karşı eşit ve adil davranma yükümlülüğünü ele alınacaktır. Verilen kararların incelenmesi yoluyla mevcut uyuşmazlıkların, kavram, kapsam açısından ne kadar muglak olduğunun tespiti ve bu durumun verilen karar üzerindeki etkisi açıklanacaktır.

Güneş Ünüvar 2010 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2012 yılında Avrupa Hukuku ve Uluslararası Hukuk üzerine yüksek lisansını Vrije Universiteit Brussel (Brüksel)’da tamamladıktan sonra, 2013 – 2016 yılları arasında Danimarka Milli Eğitim Vakfı bursuyla Kopenhag Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Centre of Excellence for International Courts (iCourts) bünyesinde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Uluslararası yatırım hukuku, ekonomi hukuku ve uluslararası anlaşmaların yorumlanması üzerine yaptığı doktora çalışmaları süresinde Columbia Üniversitesi (New York) ve Enerji Şartı Sekretaryası’nda (Brüksel – Energy Charter Secretariat) ziyaretçi araştırmacı olarak görev yapmıştır. An itibariyle Kopenhag Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Carlsberg Foundation bursuyla doktora sonrası (postdoc) araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.