Güzel Sanatlar Dönem Sonu Sergisi: FC Blok Zemin Kat ve 2nci Kat, 12:30-16:00 9 & 10 Mayıs

GSTMF Güzel Sanatlar Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Beata Malgorzata Zalewska Sladczyk, FA 212 ve FA 213
dersleri kapsamında 09.05.2018 ve 10.05.2018 tarihlerinde (2 gün), 12:30 – 16:00 saatleri arasında FC Blok zemin katta öğrenci çalışmaları sergisi düzenleyecektir.