Ana Sayfa » Makro İktisadi Göstergeler ve Yorumlanması

Makro İktisadi Göstergeler ve Yorumlanması

Eğitimci: Dr. Nazende Özkaramete Çoşkun

Kimler Katılabilir? Makro ekonomik göstergeler  hakkında bilgi edinmek isteyen çalışanlar katılabilirler..

Ne öğreneceksiniz? Makro iktisadi göstergelerin yorumlanması dersinin amacı ekonominin takip ve analizinde yaygın olarak kullanılan temel göstergelerin teorik çerçeveleri, içerikleri, analizleri ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi vermektir. Makro iktisadi göstergeler Türkiye ekonomisi kapsamında incelenecektir.

Eğitim Süresi: 9 saat

Eğitimin İçeriği

I. Makro İktisadi Göstergelerin Sınıflandırma Standartları

II. Milli Gelir Göstergeleri

  1. GSYİH-Harcama Yöntemi
  2. GSYİH-Üretim Yöntemi
  3. GSYİH-Gelir Yöntemi

III. Büyüme ve Büyümenin Kaynakları

IV. Fiyat Göstergeleri

1.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

1.i. Özel Kapsamlı TÜFE (Çekirdek Enflasyonu)

2.Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

3.Diğer Fiyat Endeksleri

V. İstihdam ve İşsizlik

VI. Kamu Ekonomisi

1.Merkezi Yönetim Bütçesi

2.Bütçe Dışı Kamu Kesimi

  1. Kamu Borcu

VII. Bankacılık ve Finans

VIII. Para Politikası

IX. Kurlar ve Döviz Kuru Politikası

X. Ödemeler Dengesi