Anma Programı: “Türkiye’de Holokostu Tartışmak: Bellek, Farkındalık ve Eğitim,” A-130, 18:00-21:00 29 Nisan (TR)(EN)

Üzerinden 70 yıldan fazla geçen Holokost’un etkisi gerçekleştiği coğrafyayı aştı ve Holokost kitlesel şiddet konusunda uluslararası bir referans ve paradigma haline geldi. Bir “geçmişle yüzleşme”öğretisi olan Holokost eğitimi, güncel insan hakları ihlalleri, ayrımcılık, ırkçılık ve antisemitizmle mücadelede başvurulan önemli araçlardan biri. Türkiye’de toplumsal bellekte ve müfredatta yer almamakla birlikte, Türkiye International Holocaust Remembrance Alliance-IHRA’ya üye adayı olarak başvurmakla Holokost’u müfredatına alma ve orta eğitim ders programına ekleme isteğini göstermiş oldu. Bu etkinlikte Holokost algısı ve belleği, Holokost eğitiminin amaçları ve Türkiye söz konusu olduğunda bu eğitimin olası hedefleri ve karşılaşılabilecek zorluklar üzerinde durulacak.

Gün: 29 Nisan, Cuma, 18:00-21:00
Yer: A-130, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Program:

18:00 Açılış Konuşması

18:05 Belgesel Gösterimi: Watchers of the Sky (Edet Belzberg 2014) belgeselinden bir
bölüm. (İngilizce gösterim)

18:20 Panel:

Prof. Dr. Suavi Aydın (Hacettepe Üniversitesi): “Etnik Temizlik ve Milliyetçilik
Bağlamında Irkçılık ve Holokost”

Doç. Dr İlker Aytürk (Bilkent Üniversitesi) ve Dr. Pınar Dost Niyego (YATOÇ, Bilgi
Üniversitesi): “Türkiye’de Holokost’u Anlatmak: Algılar ve Gerçekler”

18:50 Kahve Arası

19:15 İlk Ağızdan Holokost: Holokost Tanığı Alfred Münzer’le Söyleşi
(United States Holocaust Memorial Museum) Washington, DC ile canlı bağlantı.
(İngilizce yapılacaktır)

20:00 Sorular ve Tartışma