Arkeoloji Bölümü
Birinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CS 121 Bilgisayar Araçlarına Giriş 3
ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I 3
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1
HART 111 Arkeolojiye Giriş 3
HART 117 Görme Biçimleri: Sanat ve Mimarlık Tarihi 3
HART 125 Arkeolojik Çizim 3
TURK 101 Türkçe I 2
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ENG 102 Yöntemler ve Metinler II 3
HART 120 Amerikan Etütlerine Giriş II 3
HART 126 İngilizce ve Kompozisyon II 3
HART 225 İleri Düzey İngilizce Dilbilgisi II 3
TURK 102 Türkçe II 2
PSYC 100 veya PSYC 102 3
 
İkinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 250 Üniversite Etkinlik Programı I 0
HART 222 Mezopotamya Arkeolojisi 3
HART 227 Yunan Arkeolojisi 3
HCIV 101 Uygarlık Tarihi I 3
HIST 200 Türkiye Tarihi 4
Eski Çağ Dilleri I 3
MATH Seçmeli Dersi 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 251 Üniversite Etkinlik Programı II 1
HART 208 Roma Sanat` ve Arkeolojisi 3
HART 219 Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na Anadolu Arkeolojisi 3
HCIV 102 Uygarlık Tarihi II 3
PHIL 102 Antik Çağ Felsefesi 3
Eski Çağ Dilleri II 3
 
Üçüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ECON 103 İktisadın Temel İlkeleri 3
HART 305 Bizans ve İslam Sanatı ve Arkeolojisi 3
HART 399 Yaz Stajı I 0
Eski Çağ Dilleri III 3
Bölüm Seçmeli Dersi (1) 3
Temel Sosyal Bilimler Seçmeli Dersi 3
Fen Bilimleri Seçmeli Dersi 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
HART 325 Hitit Arkeolojisi 3
COMD 358 Profesyonel İletişim 3
AMER 374 Eski Çağ Dilleri IV 3
AMER 384 Bölüm Seçmeli Dersi (1) 3
Temel Sanat Seçmeli Dersi 3
Fen Bilimleri Seçmeli Dersi 3
 
Dördüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
HART 401 Yaz Stajı II 0
HART 409 Müzecilik ve Kültürel Mirasın Korunması 3
HART 423 Klasik Arkeolojide Şehirler, Anıtlar ve Peyzaj 3
Bölüm Seçmeli Dersi (2) 6
Serbest Seçmeli Ders 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
HART 400 Bitirme Projesi 3
HART 426 Eski Çağ Teknolojileri ve Materyalleri 3
HART 436 Arkeolojik Yöntem ve Kuram 3
Bölüm Seçmeli Dersi (2) 6
Serbest Seçmeli Ders 3