Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
Birinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 151 Programlamaya Giriş 4
CTIS 165 Bilişim Sistemlerinin Temelleri 3
MATH 105 Matematiğe Giriş I 4
ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I 3
TURK 101 Türkçe I 2
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 152 Algoritmalar ve Veri Yapıları 4
CTIS 163 Ayrık Matematik 3
CTIS 164 Teknik Matematik ve Programlama 3
CTIS 166 Bilgi Teknolojileri 3
ENG 102 İngilizce ve Kompozisyon II 3
TURK 102 Türkçe II 2
 
İkinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 221 Nesneye Yönelik Programlama 4
CTIS 255 Önyüz İnternet Teknolojileri 3
CTIS 259 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları 4
CTIS 261 Bilgisayar Ağlarının Temelleri 3
ECON 103 İktisadın Temel İlkeleri 3
GE 250 Üniversite Etkinlik Programı I 0
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 222 Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım 3
CTIS 256 Arkayüz Uygulama Geliştirmeye Giriş 3
CTIS 262 Uygulamalı Bilgisayar Ağları 4
CTIS 264 Bilgisayar Algoritmaları 3
GE 251 Üniversite Etkinlik Programı II 1
Fen Bilimleri Seçmeli Dersi 3
 
Üçüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 290 Yaz Stajı 0
CTIS 359 Yazılım Mühendisliğinin Esasları 3
CTIS 365 Uygulamalı Veri Analizi 4
CTIS 487 Mobil Uygulama Geliştirme 4
COMD 358 Profesyonel İletişim 3
HIST 200 Türkiye Tarihi 4
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 310 Dönem Stajı 10
 
Dördüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 411 Bitirme Projesi I 3
CTIS 363 Bilişim Etiği 3
CTIS 496 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3
HCIV 101 Uygarlık Tarihi I 3
Sınırlı Seçmeli Ders 3
Temel Sanat Seçmeli Dersi 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 456 Bitirme Projesi II 3
HCIV 102 Uygarlık Tarihi II 3
Sınırlı Seçmeli Ders 3
Sınırlı Seçmeli Ders 3
Temel İnsani Bilimler Seçmeli Dersi 3
Serbest Seçmeli Ders 3
 
Seçmeli Derslerden Bazıları
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 475 Ölçeklenebilir Yazılım Mimarileri 3
CTIS 476 Benzetim ve Modelleme için Yazılım Mimarileri 3
CTIS 477 Sistem Mühendisliği 3
CTIS 478 İleri Düzey İnternet Teknolojileri 3
CTIS 479 .NET Framework Ortamında C# Programlama 3
CTIS 480 iOS Uygulama Geliştirme 3
CTIS 483 Veri Tabanı Yönetimi 3
CTIS 484 Programlamada İleri Konular 3
CTIS 485 Bilgi Depolama ve Yönetimi 3
CTIS 486 Linux Sistem Yönetimi 3
CTIS 489 Etkileşimli Grafik Programlama 3
CTIS 491 Yazılım Geçerleme, Doğrulama ve Test 3