Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Birinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
AMER 115 Yöntemler ve Metinler I 3
AMER 195 Amerikan Etütlerine Giriş I 3
CS 121 Bilgisayar Araçlarına Giriş 3
ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I 3
ENG 117 İleri Düzey İngilizce Dilbilgisi I 3
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1
TURK 101 Türkçe I 2
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
AMER 116 Yöntemler ve Metinler II 3
AMER 196 Amerikan Etütlerine Giriş II 3
ENG 102 İngilizce ve Kompozisyon II 3
ENG 118 İleri Düzey İngilizce Dilbilgisi II 3
TURK 102 Türkçe II 2
 
İkinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
AMER 207 Amerikan Metinleri ve Bağlamları I 4
AMER 293 Amerikan Tarihi I 3
GE 250 Üniversite Etkinlik Programı I 0
HIST 200 Türkiye Tarihi 4
HUM 111 Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler I 3
MATH 103 Matematiğe Giriş 3
SOC 101 Sosyolojiye Giriş 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
AMER 208 Amerikan Metinleri ve Bağlamları II 4
AMER 294 Amerikan Tarihi II 3
GE 251 Üniversite Etkinlik Programı II 1
HUM 112 Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler II 3
PHYS 180 Kavramsal Fizik 3
POLS 104 Siyaset Bilimine Giriş II 3
 
Üçüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
AMER 290 Yaz Stajı I 0
AMER 303 1960'a Kadar Amerikan Kültürü Film Çalışmaları 4
AMER 343 Amerikan Tiyatrosu 3
AMER 357 Amerikan Entelektüel Tarihi I 3

AMER 383

1900'e Kadar Amerikan Romanı 3
COMD 358 Profesyonel İletişim 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
AMER 304 1960'tan İtibaren Amerikan Kültürü Film Çalışmaları 4
AMER 358 Amerikan Entelektüel Tarihi II 3
AMER 374 Amerikan Şiiri 3
AMER 384 1900'den Sonra Amerikan Romanı 3
Temel Sanat Seçmeli Dersi 3
 
Dördüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
AMER 390 Yaz Stajı II 0
AMER 427 Eleştiri ve Kültür Kavramları 3
AMER 459 Amerikan Kültüründe Irk ve Etnik Köken 3
Genel Seçmeli Ders (2) 6
Sınırlı Seçmeli Ders (1) 3
Temel Sosyal Bilimler Seçmeli Dersi 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
AMER 406 Bitirme Projesi 3
AMER 426 Küresel Bağlamda Amerikan Etütleri 3
AMER 492 Amerikan Kültüründe Cinsiyet Etütleri 3
Genel Seçmeli Ders 3
Sınırlı Seçmeli Ders (2) 6