Bilkent Mensuplarına Ait Ulusal Patentler

 • Abdullah Atalar, "Bir güç bölücü/birleştirici", Pat.Tar.:4/21/2015, Pat.#:2011 06810 , Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Abdullah Atalar, "Yönlülüğü yüksek, geniş bantlı bir bağlaç.", Pat.Tar.:12/21/2015, Pat.#:2013 05822 , Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Abdullah Atalar, "Bir mikroşerit bağlaç", Pat.Tar.:4/21/2015, Pat.#:2012 14553 , Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Abdullah Atalar, "Geniş bantlı bir güç bölücü/birleştirici", Pat.Tar.:8/22/2016, Pat.#:2014 04811 , Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Aykutlu Dana, "Katarakt cerrahisi için otomatize kement cihazi", Pat.Tar.:9/21/2012, Pat.#:2009 09242 , Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
 • Aykutlu Dana,Burak Türker, Hasan Güner, Okan Öner Ekiz, "Plazmon-bütünleşik algılayıcı mekanizması", Pat.Tar.:12/21/2012, Pat.#: 2010 04544 , Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
 • Ekmel Özbay, Hongbo Yu, Hüseyin Çakmak ,Mustafa Öztürk, "Bir GaN temelli yüksek elektron mobiliteli transistör yapısı ve bunun büyütme yöntemi", Pat.Tar.:3/21/2017, Pat.#: 2011 02791 , Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
 • Ekmel Özbay, "Bir silisyum (Si) alttaşın yüzey dokulandırma yöntemi", Pat.Tar.:3/21/2017, Pat.#:2014 14087 , Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
 • Ekmel Özbay, Mutlu Gökkavas, Evren Öztekin, Fatma Yasemin Aşık, "Bir optik fiber taşıyıcı elde etme yöntemi", Pat.Tar.:1/21/2019, Pat.#:2015 16832 , Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
 • Gökhan Kurt, Ekmel Özbay, Özlem Şen, "Bir T-geometrik şekilli fabrikasyon yöntemi", Pat.Tar.:5/21/2019, Pat.#:2015 16373 , Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
 • Okan Ateşal, Ekmel Özbay, Mehmet Deniz Çalışkan, Ahmet Toprak, "Bir polimer tabanlı kalın fotodirenç katmanını desenlendirme yöntemi", Pat.Tar.:5/21/2019, Pat.#:2015 14661 , Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
 • Mutlu Gökkavaş, Seval Dönertaş, Ekmel Özbay, "Isısal kararsızlıkları azaltılmış fiber çiftlenimli bir tümleşik optik aygıt elde etme yöntemi", Pat.Tar.:2/21/2019, Pat.#:2014 00221 , Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
 • Hilmi Volkan Demir, Emre Ünal, "Pasif, ayarlanabilir radyo frekanslı, çok parmaklı, özgün metamalzeme tabanlı rezonatör.", Pat.Tar.:9/23/2019, Pat.#:2016 07661 , Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
 • Hilmi Volkan Demir, Sedat Nizamoğlu, "Yüksek skotopik/fotopik oranina sahip renk dönüsümü yapan yari iletken malzemeler ile melezlestirilmis isik yayan diyotlar ile kati hal aydinlatma", Pat.Tar.:6/21/2013, Pat.#:2009 03593 , Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
 • Hilmi Volkan Demir, Dönüş Tuncel, İlkem Özge Huyal, Tuncay Özel, "Çapraz Bag Olusturabilecek Azid, Yan Islevsel Grup Içeren, Polifloren bazli Floresan Konjuge Polimer Içeren, Beyaz Isik Kaynagi Üretimi", Pat.Tar.:6/21/2013, Pat.#:2008 09254 , Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
 • Hilmi Volkan Demir, İbrahim Murat Soğancı, Evren Mutlugün, "Fotoluminesant nanomalzeme ile günes pillerinin verimliliginin artirilmasi", Pat.Tar.:5/21/2010, Pat.#:2007 05701 , Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
 • Hilmi Volkan Demir, Burak Güzeltürk, Shabab Akhavan, "Geniş yüzeye ışığa duyarlı nanokristal derisi ve üretim yöntemi.", Pat.Tar.:5/23/2016, Pat.#:2012 02559 , Fen Fakültesi, Fizik Bölümü