Ana Sayfa » Üniversite Senatosu

Üniversite Senatosu

Üniversite Senatosu, Rektör’ün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi, Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşur. Senato, Üniversite’nin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir; Mütevelli Heyeti’nce intikal ettirilen konularda görüş bildirir; bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar ve bu Yönetmelikle Senato’ya verilen diğer görevleri yapar.

Üyeler:
Abdullah Atalar (Rektör)
Adnan Akay, Kürşat Aydoğan, Orhan Aytür (Rektör Yardımcıları)

 

Necmi Akşit, Tijen Akşit, Ayhan Altıntaş, Alipaşa Ayas, Bülent Batuman, Mehmet Baray, Emre Berk, Pınar Bilgin, Hilmi Volkan Demir, Halime Demirkan, Atilla Erçelebi, Ülkü Gürler, Orhan Güvenen, Tanju İnal, Ezhan Karaşan, Kağan Korad, Mustafa Nakeeb, Erdal Onar, Hitay Özbay, Tayfun Özçelik, Kamer Rodoplu, Turgut Tan, Özgür Ulusoy, Erinç Yeldan

 

Senato Kararları