Ana Sayfa » Güvenli Trafik

Güvenli Trafik

“Trafikte Saygı, İnsana Saygıdır.”

 

bilkent_ssgm61- TRAFİKLE İLGİLİ KURALLAR

A) ARAÇ TANITIM PULLARI  

– Öğrenci Araç Tanıtım Pulu 

 • Bilkent Üniversitesi öğrencisi olan ve aracı bulunan öğrencilere ücreti karşılığında verilir. (2016-2017 dönemi için ücret 120 TL.  Olarak belirlenmiştir.)
 • Her yıl 01 Eylül  itibari ile verilmeye başlar ve eğitim yılı boyunca devam eder.
 • Geçerlilik süresi 1 yıldır.
 • İlk kez araç tanıtım pulu almak isteyen öğrenciler Trafik Oryantasyon Programına katılmak ve yapılacak sınavdan geçer not almak zorundadır.
 • Öğrencilere 2. araç tanıtım pulu öğrenci araç pulunun 2 katı ücreti karşılığında verilir.
 • Bir öğrenciye en fazla 2 adet araç tanıtım pulu verilir.

– Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Araç Tanıtım Pulu

 • Üniversitemizde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi olan ve aracı bulunan öğrencilere ücretsiz olarak araç tanıtım pulu verilir.
 • Her yıl 01 Eylül  itibari ile verilmeye başlar ve eğitim yılı boyunca devam eder.
 • Araç tanıtım pulunun geçerlilik süresi 1 yıldır.
 • İkinci aracına araç tanıtım pulu almak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için öğrenci standart araç pulu ücreti karşılığında verilir.
 • Her yüksek lisans / doktora öğrencisine an fazla 2 araç için araç tanıtım pulu verilir.

– İdari ve Destek Personel Araç Tanıtım Pulu

 • Bilkent Üniversitesi’nde idari ve destek personel olarak çalışan ve Bilkent Üniversitesi sicil numarası bulunan personellere 1 aracı için ücretsiz olarak verilir.
 • İdari ve destek personelin ikinci araçları için öğrenci araç tanıtım pulu ücretinin 1/4 ücreti karşılığında araç tanıtım pulu verilir.
 • Araç tanıtım pulunun geçerlilik süresi 5 yıldır.

– Akademik Personel Araç Tanıtım Pulu

 • Bilkent Üniversitesi’nde Akademik personel olarak çalışan ve Bilkent Üniversitesi sicil numarası bulunan personellere 1 araç için ücretsiz olarak verilir.
 • Araç tanıtım pulunun geçerlilik süresi 5 yıldır.
 • Akademik personelin ikinci araçları için öğrenci araç tanıtım pulu ücretinin 1/4 fiyatına araç tanıtım pulu verilir.

– Mezun Araç Tanıtım Pulu

 • Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerimize ücretsiz olarak verilir.
 • Aracı olan mezun öğrencilerimiz için bir adet araç tanıtım pulu verilir.
 • Araç tanıtım pulunun geçerlilik süresi 5 yıldır.

– Şirket Araç Tanıtım Pulu A

 • Bilkent Üniversitesi Holding bünyesinde bulunan her araç için  ücretsiz olarak verilir.
 • Araç tanıtım pulunun geçerlilik süresi 1 yıldır.
 • Şirket araç tanıtım pulu A 1 Aralık ayı itibarı ile verilir ve verildiği yıl içerisinde geçerli olur.

– Şirket Araç Tanıtım Pulu B

 • Bilkent Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan şirket araçlarına öğrenci araç tanıtım pulu ücretinin yarı fiyatına verilir.
 • Araç tanıtım pulunun geçerlilik süresi 1 yıldır.
 • Şirket araç tanıtım pulu B,  01 Aralık ayı itibarı ile verilir ve verildiği yıl içerisinde geçerli olur.

– Şirket Araç Tanıtım Pulu C

 • Bilkent Üniversitesine dışarıdan yiyecek, içecek ve malzeme getiren ve günü birlik giriş çıkış yapacak şirket araçları için öğrenci araç pulu  ücreti karşılığında verilir.
 • Araç tanıtım pulunun geçerlilik süresi 1 yıldır.
 • Şirket araç tanıtım pulu C, 01 Aralık ayı itibarı ile verilir ve verildiği yıl içerisinde geçerli olur.

– Misafir Araç Tanıtım Pulu

 • Bilkent Üniversitesinde çocuğu öğrenci olan anne, baba veya şoför olarak aracı kullanan ve sadece öğrenciyi getirip götürmek için giriş çıkış yapan araçlar için öğrenci araç tanıtım pulunun 1/10 ücreti karşılığında verilir.
 • Araç tanıtım pulunun geçerlilik süresi 1 yıldır.
 • Misafir araç tanıtım pulu A,  01 Eylül ayı itibarı ile verilir ve bir eğitim yılı içerisinde geçerli olur.
 • Bu araçlar kampus içerisinde park yerlerini kullanamazlar.

– Misafir Akademik Araç Tanıtım Pulu

 • Bilkent Üniversitesi’nde geçici olarak görev yapan Akademik personel, Araştırma görevlisi ve proje çalışanlarına ücretsiz olarak verilir.
 • Geçerlilik süresi 1 yıldır.
 • Bir eğitim öğretim yılı içerisinde müracaat edildiğinde verilir ve aynı eğitim yılı sonunda geçerliliğini yitirir.
 • Bu araçlar akademik ve idari personel otoparklarını kullanabilirler.

 

 

B) OTOPARKLAR

Üniversite arazisi içindeki yer alan otoparklar; akademik-idari personel otoparkı, öğrenci, mezun ve ziyaretçi otoparkı şeklinde sınıflandırılmıştır. Akademik-idari personel otoparkına, sadece uygun araç tanıtım pulu taşıyan araçlar girebilir ve park edebilir.

Otoparklarda düzeni sağlamak için çizgiler çizilmiş ve giriş-çıkış yönleri işaretlerle belirtilmiştir. Kazaların önlenmesi ve bir aracın diğerinin hareketini engellememesi için çizgilere ve işaretlere uyulmalıdır.

Kaldırımlara veya yol kenarlarına park edilemez. Yasak yerlere bırakılan araçlara trafik görevlileri tarafından ihlal duyurusu uygulaması yapılır.

Motosikletler ile bisikletler ancak kendilerine ayrılan yerlere park edebilirler

 C) KAMPÜSTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 • Hız Kuralları: Kampüste hız sınırı levhalarda gösterildiği gibi 50 km/saattir, kavşaklara yaklaşırken ise 30 km/saattir. Kampüs sınırları içerisinde kameralarla kontrol yapılmaktadır.
 • Yayaların Tartışmasız Geçiş Üstünlüğü: Bilkent Üniversitesi kampüsünde YAYALARIN GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ vardır. Araçlar, yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak durmalı ve geçmek isteyen yayalara yol vermelidir.
 • Tehlikeli şekilde araç kullanmak yasaktır.
 • Sürücüler, güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almak zorundadır.
 • Çevreyi rahatsız edecek şekilde modifiye edilmiş veya egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkartan araçlar kampüse alınmaz.
 • Gereksiz yere korna çalmak, araçta çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemek ve araçtan çöp atmak yasaktır.

 

2) KAMPÜS TRAFİK KURALLARINA UYULMAMASI HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

Bilkent Üniversitesi sınırları içerisinde kampus trafik kurallarına ve karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket eden araç sürücüleri için Bilkent Üniversitesi tarafından belirlenmiş CEZA PUAN SİSTEMİ uygulanmaktadır. Ceza puanlarının yanı sıra gerekli durumlarda sürücü ayrıca Disiplin Kurulu’na sevk edilebilir. Uygulanan ceza puan sisteminde, cezalandırmaktan çok, caydırıcı olmak amaçlanmaktadır.

A) YAPTIRIMLAR

Yaptırımlarla ilgili Bilkent Trafik www.trafik.bilkent.edu.tr adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

-DEĞERLENDİRME VE YAPTIRIMLAR

Kural ihlallerine ilişkin değerlendirme, Bilkent Üniversitesi’ne kayıtlı sürücülerin tümünü kapsamaktadır. Üniversite trafik kayıtlarında olmayan araçlar için SSG. Müdürlüğü’nce Önleyici Hizmetler Büro Amirliği görevlilerine bildirimde bulunulur. Ayrıca bu araçlar, yapılan ihlalin niteliğine göre SSG. Müdürlüğünce Kampüse alınmayabilirler.

 • Kural ihlalleri sonucunda bir öğrenim yılı içinde ceza puanları toplamı 12’yi aşan personel ve öğrenciler için;
 • Üniversite Akademik, idari ve personel araç sürücülerine trafik kurallarını hatırlatıcı uyarı yazısı yazılı olarak gönderilir.  Bunun sonrasındaki alacağı ilk ceza  puanına müteakip Rektörlük makamına durum yazılı olarak bildirilir.
 • 12 ceza puanını ulaşan Üniversitemizde öğrenim gören lisans, Y.lisans/doktora ve mezun sürücülerine uyarı yazısı posta ve mail yolu ile gönderilir. Bunun sonrasındaki alacağı ilk ceza puanına müteakip sürücünün Araç Tanıtım Puluna 3 ay süreyle el konulur ve bu süre içerisinde bu kişi, araç sürücüsü olarak kampüslere alınmaz.
 • 12 ceza puanını aşan şirket araç sürücülerinin Araç Tanıtım Puluna 3 ay süreyle el konulur ve bu süre içerisinde kişi araç sürücüsü olarak kampüslere alınmaz.
 • Uyarı yazısı gönderildikten sonra 12 ceza puanını aşan araç sürücüsünün bağlı  bulunduğu Fakülte / Yüksekokul / İdari birim yöneticisine, öğrenci ise ikamet adresine yazı ile bildirilir.
 • Bu süre içinde sürücünün trafik ile ilgili ayrıcalıkları ( bariyer kartı v.b ) iptal edilir.
 • 3 ay ceza alan sürücülerin ceza bitişleri sonunda araç tanıtım pulları ücretsiz olarak verilir.
 • 3 ay kampus giriş yasağı alan sürücüler 15 gün içerisinde araç tanıtım pulunu SSG. Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine teslim eder. Araç tanıtım pulunu belirlenen süre içerisinde teslim etmeyen sürücülerin kampüse girişleri tespit edildiğinde kampüse giriş yasağı 1 yıla çıkartılır.
 • Aynı öğrenim yılı içerisinde ikinci kez 12 ceza puanını aşan sürücülere uyarı yapılmaksızın:
  • Araç tanıtım pulu 1 yıl süre ile iptal edilir ve bu süre içerisinde, bu kişi araç sürücüsü olarak kampüslere alınmaz.
  • Bir yıllık yasak sürelerinin sonunda yeniden araç pulu almak üzere başvuran sürücüler, SSG Müdürlüğünce 8 saatlik iş programına alınır.
 • Daha önce Trafik oryantasyon programına katılmayan sürücüler kampüse giriş yasağı cezasının kaldırılması için Trafik Kurulu tarafından düzenlenen oryantasyon programına katılmak ve bunun sonunda verilecek sınavda geçer not almak zorundadır.
 • Bu koşulları sağlayan sürücü, ücretini ödeyerek yeniden araç tanıtım pulu alabilir.
 • Yukarıdaki maddeler çerçevesinde kampüslere sürücü olarak giriş yasağı olanların kampüslerde araç kullandıklarının saptanması durumunda yasak süreleri 1 yıla çıkarılır.
 • Kampüs içerisinde alkollü araç kullandığı saptanan sürücülere ceza puanına bakılmaksızın 1 yıl süreyle sürücü olarak kampüslere alınmama cezası uygulanır.
 • Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı saptananların aracı yerleşke dışına çıkarılır, ayrıca tutanak tutularak, Emniyet Müdürlüğüne – Trafik Şube Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulur.
 • Bir öğrenim yılı ( 1 Eylül – 31 Ağustos dönemi ) sonunda toplam ceza puanı 8 ve altında olanların ceza puanları bir sonraki öğrenim yılı için sıfırdan başlar. 8 puanı aşanlar ise yeni öğrenim yılına, aştığı kadar puanla başlar, (örneğin, bir önceki öğrenim yılında toplam 11 puan almış bir sürücü, yeni öğrenim yılına 3 puanla başlar.)
 • Mezun, Şirket, Misafir statüsünde üniversitemize giriş yapan ve ceza puanı 12 olan sürücülerin e mail adreslerine uyarı yazısı gönderilerek tebliğ edilir. Tebliğden sonra 12 ceza puanını aşan sürücüler kampüse alınmaz. Ceza bitimi sonunda araç tanıtım pulu ücretsiz verilir.

-DİSİPLİN SORUŞTURMASI GEREKTİRECEK DURUMLAR

 • Alkollü araç kullanmak,
 • Çevre için tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç ile yarışmak,
 • Trafik veya güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik/idari personele veya öğrencilere hakaret etmek veya fiziksel şiddet uygulamak veya uygulamaya teşebbüs etmek,
 • Yaya veya sürücüleri araç ile taciz etmek,
 • Araç tanıtım pulu sahtekârlığı yapmak, bir başka araçta kullanmak veya başkasına kullandırmak
 • Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile yerleşkeye girmek,
 • Karayolları trafik kanunu ve Karayolları trafik yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Trafik Kurulu’nun gerek göreceği diğer ihlaller.

-KAMPÜS DIŞINDA TRAFİK KURALLARINA UYULMAMASI

Bilkent Üniversitesi’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile olan iş birlikteliği gereği, Bilkent Üniversitesi trafik kayıtlarında bulunan araçların kampus dışında yaptıkları kural ihlallerinden, Üniversiteye bildirilen fiil, aşırı hız, alkollü araç kullanmak veya tehlikeli şekilde araç kullanmaktan doğan kural ihlalleri olması durumunda kampus içi trafik kurallarında belirlenen ceza puanı sistemi aynen uygulanır.

-TRAFİK KURALI İHLAL DUYURUSUNUN UYGULANMASI

 • Kampus içi trafik kurallarının ihlal edenlere “Trafik Kuralı İhlal Duyurusu” yapılır. İhlalin niteliğine göre sürücünün kayıtlarına işlenir.
 • Sürücü kendisine yapılan bu bildirime itiraz edecekse Sicil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. Bu başvurudan alınan sonuca itiraz etmek istersi ilgili formu doldurarak Trafik Kurulu Başkanı’na yazılı olarak temyiz talebinde bulunabilir.
 • Sürücülere yapılan tüm bildirimler, sisteme işlendikten sonra sürücünün Bilkent Üniversitesi veri tabanında kayıtlı e-posta adresi esas alınarak yapılır. Bu e-posta adresine yapılan bildirimler sürücü tarafından alınmış varsayılır.
 • Kampüste araç kullanma yasağı olan sürücüler, ceza süresinin bitiminde  trafik ofisine başvurarak araç tanıtım pulunu alabilirler.

-TRAFİK KAZASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

 • Araç trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durdurulup emniyet tedbiri alınır. Güvenlik görevlisi tedbirleri gözetir, gerektiğinde ek tedbir alır.
 • Trafik kazalarında yaralı olması veya yardım istenmesi durumunda Bilkent Acil Hat 290 6666 nolu telefonu arayarak bilgi verir.
 • Trafik kazasına karışan sürücüler kendi aralarında anlaşma tutanağı tanzim eder. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda,  kamu malına hasar verilen kazalarda, vurup kaçma kazalarında,ve araçlardan biri resmi plakalı araç ise 155 nolu telefon aranarak adli kolluk olay mahalline çağrılır. Trafik ekibi gelinceye kadar aracı bulunduğu yerden kaldırmayın ve kaza yerinden ayrılmayınız.

 

Kampüste araç kullanmak için aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:

Kampüslere sürekli giriş yapacak öğrencilerin araç pulu alması zorunludur.

Araç pulu için ilk kez başvuracak öğrenciler, üniversitemizin Trafik Kurulu tarafından düzenlenen oryantasyon programına katılmalı ve bu program çerçevesinde verilecek genel trafik kurallarını içeren sınavdan geçer not almalıdır. Oryantasyon programı ve eğitim günleri www.trafik.bilkent.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. STARS sistemi, araç pulu için ilk kez başvuracak öğrencilerimize gerekli uyarıyı yapacaktır.

2016-17 akademik yılı için öğrenci araç pulu ücreti 120 TL’dir. Araç pulu ücretini Rektörlük Binası’nda Muhasebe ve Tahakkuk Müdürlüğü’ne yatırınız ve SSGM’ye giderken makbuzunuzu yanınızda bulundurunuz. İnternet bankacılığı kullanarak da araç tanıtım pulu ücretini yatırabilirsiniz.

Unutmayınız:

Bilkent Üniversitesi’nin her noktada yayaların her zaman geçiş üstünlüğü vardır. Trafik işaret ve levhaları ile güvenlik personelinin uyarılarına uyulmalıdır.

Kampüs içinde kamera kontrolü ve hız denetimi yapılmaktadır. Kampüs içi ortalama hız sınırı, levhalarda gösterildiği üzere 50km/saat, kavşaklara yaklaşırken ise 30km/saattir.

Kampüs içerisinde tedbirsiz araç kullanmak, korna çalmak ve konvoy oluşturmak yasaktır. Motosiklet kullananların kask takması zorunludur. Sorularınızı trafik@bilkent.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

 

 

Bilkent Trafik
Telefon: 0312 290 1439 – 0312 290 2424
Eposta: trafik@bilkent.edu.tr