Ana Sayfa » Kalite Güvence Sistemi

Kalite Güvence Sistemi

Bilkent Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi, stratejik hedeflere ulaşılması ve periyodik olarak gözden geçirilmesi amacıyla, Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Yönetim Kalite Güvencesi alt sistemlerinden oluşacak şekilde kurgulanmıştır.

Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi Alt Sistemi, üniversitedeki programlara giren öğrencilerin belirli bir kalitenin üzerinde mezun olmalarını sağlamaya yöneliktir. Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi Alt Sisteminin iki önemli değerlendirme yöntemi mevcuttur. Bu yöntemlerden ilki, her eğitim dönemi sonunda öğrenciler tarafından doldurulan “Ders ve Öğretim elemanı Değerlendirme Formu” aracılığı ile yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarıdır. Diğer yöntem ise, öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerine yönelik olarak doldurdukları “Yıllık Değerlendirme Anketi” ve bu anketin eğitim kısmı ile ilgili değerlendirme süreçleridir.

Araştırma ve Geliştirme Kalite Güvencesi Alt Sistemi, üniversitenin öğretim elemanlarının alanlarında iz bırakmasını sağlamaya yöneliktir. Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Sisteminin en önemli değerlendirme yöntemi öğretim görevlileri tarafından doldurulan, “Yıllık Değerlendirme Anketi” aracılığı ile iletilen verilerin bölüm başkanlıkları, dekanlıklar ve Akademik İşler Rektör Yardımcılığı tarafından değerlendirilmesi ile gerçekleşen süreçtir. Öğretim üyelerinin Bilkent Üniversitesi amaç, ilke ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri akademik çalışmaları gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kalite Güvencesi Alt Sistemi, ilk iki alt sisteme yönelik idari ve fiziki altyapının hazır olmasını, sistemin bir bütün olarak ve yüksek verimlilikle işlerliğini sağlamaya yöneliktir.

Kurumsal performans değerlendirme sistemi, stratejik planın yayımlanmasının ardından hazırlanarak yürürlüğe girecek, iç değerlendirme faaliyetleri bu doğrultuda yapılacaktır.