Ana Sayfa »

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Kadrosu

14-010-A+_tekin_akilliogluTekin Akıllıoğlu
Doktora: Rennes Üniversitesi

 İdare hukuku, idari yargılama hukuku, insan hakları, hukukun düşünsel temelleri.

Doktorasını 1972’de Rennes Üniversitesi’nden alan Tekin Akıllıoğlu’nun araştırmaları uluslararası insan hakları, uluslararası sosyal haklar, idare hukuku ve insan hakları üzerinedir. Uluslararası İnsan Hakları, İdare Hukuku ve Hukuka Giriş derslerini veren Dr. Akıllıoğlu, Yönetim Önünde Savunma Hakları, İnsan Hakları: Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, Hangi Hukuka Giriş, Hukuk Üstdili İncelemesine Giriş, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye adlı kitapların yazarıdır.

14-034-huseyin-can-aksoyHüseyin Can Aksoy
Doktora: Martin Luther Üniversitesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku, uluslararası ticaret hukuku, hukuk ve ekonomi.

Hüseyin Can Aksoy, doktorasını Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg’den almıştır. Başlıca araştırma alanları medeni hukuk ve borçlar hukuku olan Dr. Aksoy’un Avrupa sözleşme hukuku ve medeni hukukun ekonomik analizi konularında da çalışmaları vardır. Makaleleri European Journal of Law and Economics, European Business Law Review, Ankara Law Review ve Ankara Barosu Dergisi gibi yayınlarda yer almıştır. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Sözleşme Hukukuna Giriş ve Hukukun Temel Kavramları derslerini veren Dr. Aksoy’un Kişisel Verilerin Korunması ve Impossibility in Modern Private Law başlıklı iki kitabı bulunmaktadır. 

Pınar Çağlayan Aksoy
Doktora: Ankara Üniversitesi

Medeni hukuk, uluslararası satım hukuku, borçlar hukuku.

Medeni hukuk, borçlar hukuku ve uluslararası satım hukuku üzerine çalışmalar yapan Pınar Çağlayan Aksoy, doktorasını 2015’te Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Ankara Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi’nin öğretim kadrosunda yer almıştır. Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini başlıklı kitabın yazarıdır. Uluslararası satım hukuku konusunda bir kitabın editörlüğünü yapmış olan Dr. Çağlayan Aksoy, borçlar hukuku alanında kitap bölümü ve makaleler kaleme almıştır.

14-018-A-Zuhtu-AytacZühtü Aytaç
Doktora: Regensburg Üniversitesi

Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, banka hukuku, sermaye piyasası hukuku.

Uzmanlık alanları ticaret hukuku, sermaye piyasası hukuku, banka hukuku ve rekabet hukuku olan Zühtü Aytaç, doktorasını 1975’te Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nden almıştır. Öğretim üyeliğinin yanı sıra banka danışmanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu baş hukuk danışmanlığı yapmış, 2001-2007 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul’u temsilen Rekabet Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Türkiye Bankalar Birliği’nin eğitim ve seminer programlarında uzun süre görev almış olan Dr. Aytaç’ın anonim şirketler, şirketler topluluğu, kıymetli evrak, bankacılık ve sermaye piyasası alanlarında yayınları bulunmaktadır.

 

Vedat Buz
Hukuk Fakültesi
Doktora: Ankara Üniversitesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku, kamu ihale sözleşmeleri.

Doktorasını 1996’da aldığı Ankara Üniversitesi’nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan Vedat Buz, medeni hukuk, borçlar hukuku ve kamu ihale sözleşmeleri hakkında araştırmalarda bulunmakta ve dersler vermektedir. Makaleleri AJP/PJA ve SJZ gibi dergilerde yayımlanan Dr. Buz, Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme başlıklı kitapların yazarıdır.

 

14-031-A+FatmaAsliBayataCAslı Bayata Canyaş
Doktora: Ankara Üniversitesi

Uluslararası özel hukuk, uluslararası ticari tahkim, vatandaşlık ve yabancılar hukuku, mülteci hukuku.

Aslı Bayata Canyaş, doktorasını Ankara Üniversitesi’nden 2011’de almıştır. Araştırmalarını uluslararası özel hukuk, vatandaşlık ve yabancılar hukuku, uluslararası tahkim, milletlerarası ticari sözleşmeler, milletlerarası aile hukuku ekseninde sürdürmektedir. Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Uyarınca Sözleşmeye Uygulanacak Hukuka İlişkin Genel Kural ile UNCITRAL Model Kanunu Temelinde Uluslararası Ticari Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolu başlıklı iki kitabı ve Oxford International Journal of Law, Policy and the Family, ASA Bulletin, International Journal of Humanities and Social Science, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi gibi dergilerde basılmış makalelerinin yanı sıra kaleme aldığı kitap bölümleri vardır. Austin’deki Texas Üniversitesi’nde akademik çalışmalar da yapmış olan Dr. Canyaş, Uluslararası Özel Hukuk, Hukukun Temel Kavramları, İşletme Hukuku, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi derslerini vermektedir.

14-011-A+_ece_goztep#1A338EEce Göztepe Çelebi
Doktora: Westfälische Wilhelms Üniversitesi

Türk-Alman anayasa hukuku, Avrupa kamu hukuku, anayasa yargısı, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, toplumsal cinsiyet.

Türk Anayasa Hukuku, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Hukuk, Sinema ve Edebiyat derslerini veren Ece Göztepe Çelebi, 2001’de Westfälische Wilhelms Üniversitesi’nden doktora derecesini almış ve bu üniversitede dört yıl öğretim üyeliği yapmıştır. Başlıca çalışma alanları Türk ve Alman anayasa hukuku, Avrupa kamu hukuku, temel hak ve özgürlükler rejimi, anayasa yargısı ve toplumsal cinsiyet eşitliği olan Dr. Göztepe Çelebi’nin yazıları Europäische Grundrechte Zeitschrift, Jahrbuch des öffentlichen Rechts, Berliner Debatte Initial, Revue Française de Géopolitique, German Policy Studies ve Aus Politik und Zeitgeschichte dergilerinde yayımlanmıştır. Anayasa Şikayeti (1998), Die Unionsbürgerschaft und ihre Fortentwicklung im Hinblick auf die politischen Rechte (2001) ve Avrupa Birliği’nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu (2008) başlıklı üç monografisinin yanı sıra editörlüğünü yaptığı beş kitabı vardır. 2012-2013 akademik yılında Alexander von Humboldt Vakfı’nın deneyimli araştırmacı bursuyla Freie Universität Berlin’de araştırmalar yürütmüştür. 2014 yılından bu yana aynı vakfın Türkiye’deki fahri bilimsel elçisidir. Dr. Göztepe Çelebi’nin özel ilgi alanları Bach’ın eserleri, Alman kabareleri ve biyografilerdir.

14-028-A+evrim-ozcanElvin Evrim Dalkılıç
Doktora: Gazi Üniversitesi

İdare hukuku, idari yargılama hukuku, insan hakları, enerji hukuku ve regülasyon.

Elvin Evrim Dalkılıç, doktorasını 2009’da Gazi Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanları idare hukuku, insan hakları hukuku, enerji ve regülasyon hukuku olan Dr. Dalkılıç’ın İdare Hukuku Açısından Türkiye’de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları ile Avrupa ve Türk İdare Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması adlı iki kitabının yanı sıra Public- Private Partnerships in Turkey başlıklı bir kitap bölümü de bulunmaktadır. Makaleleri Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ve Ankara Barosu Dergisi’nde yayımlanmıştır. İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku derslerini vermektedir. Klasik caz, rock, blues, dünya edebiyatı ve 1940 sonrası Türk şiirine ilgi duyan Dr. Dalkılıç’ın hobileri ilk baskı kitap koleksiyonu ve aletli dalıştır.

14-012-A+_ali_ertenAli Erten
Doktora: Ankara Üniversitesi

Medeni hukuk, kişiler hukuku, borçlar hukuku, eşya hukuku, banka hukuku.

Vermiş olduğu dersler arasında Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku ve Bankacılık Sözleşmeleri bulunan Ali Erten, borçlar hukuku ve bankacılık hukukunun yanı sıra medeni hukuk kapsamında kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku ve miras hukuku konularında araştırmalar yapmaktadır. Doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Sorumsuzluk şartları, ticari işletme rehni, bina ve inşa eseri sahiplerinin sorumluluğu ve binaların neden olduğu zararlardan sorumluluk hakkındaki kitaplarının yanında çeşitli makaleleri de yayımlanmış olan Dr. Erten, Türkiye İş Bankası’nda hukuk müşavir yardımcılığı, Türkiye Bankalar Birliği ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda hukuk müşavirliği, Türkiye Halk Bankası’nda ise hukuk danışmanlığı görevlerini yürütmüştür.

osman gurzumarOsman B. Gürzumar
Doktora: Bern Üniversitesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku, rekabet hukuku, ulusal ve uluslararası ticari tahkim uygulaması.

Osman B. Gürzumar, doktorasını 1991’de Bern Üniversitesi’nden almıştır. Die Einredenordnung bei der Wechselbürgschaft adlı çalışması, Bern Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dönemin Seminer Birincilik Ödülü’nü kazanmıştır. Medeni hukuk, borçlar hukuku ve rekabet hukuku konularında araştırmalar yürüten, ulusal ve uluslararası tahkim uygulamaları yapan Dr. Gürzumar’ın yayınları medeni hukuk ve rekabet hukuku üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yerli ve uluslararası dergiler ile armağan kitaplarında birçok makalesi bulunmaktadır. Der Franchisevertrag unter besonderer Berücksichtigung der immaterialgüterrechtlichen Schutzprobleme isimli doktora tezi yanında Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan Sistemlerin Hukuken Korunması, Türk Medeni Hukukunda Üst Hakkı ve Zorunlu Unsur Doktrinine Dayalı Sözleşme Yapma Zorunluluğu başlıklı üç kitabı vardır. İsviçre ve Almanya’da yaptığı son yayınlar Die Übernahme westlichen Rechts in der Türkei vor 1926 – Ein hinkender Versuch der Modernisierung ve Zehn Jahre türkisches Wettbewerbsrecht: Ein zusammenfandes Bild im Lichte des europarechtlichen Harmonisierungsprozesses başlıklı makalelerdir. Medeni Hukuk ve Rekabet Hukuku derslerini veren Dr. Gürzumar, Rekabet Kurumu’nda hukuk başmüşavirliği, T.C. Adalet Bakanlığı Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu komisyonlarında üyelik yapmıştır.

14-013-A+_ruchan_isikRüçhan Işık
Doktora: Ankara Üniversitesi

Bireysel, toplu iş ve sosyal güvenlik hukuku, sosyal hukuk, ekonomik ve sosyal haklar, endüstriyel ilişkiler, sosyal politika.

Akademik çalışmaları kolektif iş hukuku alanında yoğunlaşan Rüçhan Işık’ın ders verdiği alanlar başta yeni iş hukuku, sosyal hukuk, Avrupa Birliği (AB) iş hukuku dalları olmak üzere Avrupa sosyal modeli, işsizlik, istihdam ile katılım ve sosyal diyalog, esneklik ve atipik çalışmalar başlıklarına yayılmaktadır. Doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamış, London School of Economics and Political Science (1962-1964) ve Münih Hukuk Fakültesi’nde (1973-1975) araştırma çalışmalarına katılmıştır. 1982-1996 yılları arasında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uzmanı ve uluslararası memuru olarak Endonezya ve Türkiye’de görev almış, ILO genel müdürü özel temsilcisi unvanıyla Azerbaycan ve Türkmenistan’da bulunmuş, 1986-1996 döneminde ILO Türkiye temsilciliğini üstlenmiş, 1996-2002 seneleri arasında ise ILO yönetim kurulunda Türkiye hükümeti temsilciliği görevini yürütmüştür. Ocak 2009 – Aralık 2014 döneminde Avrupa Sosyal Haklar Komitesi üyeliği yapmıştır. 1998’den bu yana AB – Türkiye Karma İstişare Komitesi üyesidir.

14-033-A+Halil-Baha-KarabudakHalil Baha Karabudak
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Rekabet hukuku ve politikası, regülasyon politikaları, kamu ekonomisi, telekomünikasyon hukuku ve politikası.

Hukuk ve iktisat, regülasyon ve rekabet politikaları, haberleşme hukuku ve kamu ekonomisi üzerine araştırmalar yapan ve dersler veren Halil Baha Karabudak, bu alanlarda Rekabet Kurumu, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda çalışmış, aynı dönemlerde Dünya Bankası ile ortak projeler yürütmüştür. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu olan Karabudak, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce ODTÜ ve TOBB ETÜ’de de ders vermiştir.

14-025-Cengiz-Kochis#105719Cengiz Koçhisarlıoğlu
Doktora: Lozan Üniversitesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku.

Doktorasını Lozan Üniversitesi’nden alan Cengiz Koçhisarlıoğlu, yeni Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanması için T.C. Adalet Bakanlığı’nca oluşturulan Medeni Kanun Komisyonu’nda görev yapmıştır. La responsabilité du chef de famille selon l’art. 333 CC, Haksız Eylem Kusuru, Boşanmada Birlikte Velâyet ve Yasanın Aşılması, Objektif Sorumluluğun Genel Teorisi, La seconde preuve libératoire et l’idée de garantie isimli çalışmaları, bunların yanında değişik konularda makaleleri, bildirileri ve çevirileri vardır. (Salt Biyolojik Babalık ve Yasal Mirasçılık, Les critères permettant de déterminer l’illicéité, Yorum, Hukukta Akıl Yürütme, Aile Yararı, Uluslararası Emtia Satımına İlişkin Viyana Sözleşmesi, Kusur İşleme Ehliyeti Olarak Ayırt Etme Gücünün Haksız Eylem Alanında Derecelendirilmesi, Aile Hukukuna İlişkin Tezlerimiz, Aile Hukukunda Adalet, Kusurun Objektifleştirilmesinin Ayırt Etme Gücünü Etkilemesi, Yeni Borçlar Kanunu Tasarısı’nda Haksız Fiiller…) Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Miras Hukuku, Medeni Hukuk, Hukuka Giriş, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku ve Özel Hukuk Metodolojisi Dr. Koçhisarlıoğlu’nun verdiği dersler arasındadır.

14-005-E_erden_kuntalpErden Kuntalp
Doktora: Ankara Üniversitesi

Borçlar hukuku, medeni hukuk.

Doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlayan Erden Kuntalp, doktora sonrası çalışmalarını üç yıl İsviçre’de sürdürmüştür. Türkiye’de kıyıların herkesin kullanımına açılmasına yönelik temel mevzuatın hazırlık çalışmalarına önemli bilimsel katkılarda bulunmuş olan Dr. Kuntalp’ın araştırma alanlarına banka hukuku ve finans hukuku da girmektedir. Bu konularda yayınlar yapan ve çeşitli bankaların hukuk müşavirliğini yürütmüş olan Dr. Kuntalp, eğitim alanındaki çalışmalarıyla Fransa cumhurbaşkanı tarafından Legion d`Honneur nişanı ve Fransız Akademisi’nce Vermeil madalyası ile ödüllendirilmiştir. Finansal kiralama ve teminat hukuku üzerine de birçok yayın kaleme almış olan Dr. Kuntalp, Borçlar Hukuku ve Modern Sözleşmeler Hukuku derslerini vermiştir. Karışık Muhtevalı Akit (İsimsiz Akitler Nazariyesi) başlıklı bir kitabı bulunan Dr. Kuntalp, kuruluşunda görev aldığı Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nı kurmuştur.

14-015-A+caglar_manavgatMehmet Çağlar Manavgat
Doktora: Ankara Üniversitesi

Anonim ortaklıklar, sermaye piyasası ve halka açık anonim ortaklık hukuku, yatırım kuruluşları, borsa, yatırımcının korunması.

Uzmanlık alanları sermaye piyasası hukuku, halka açık anonim ortaklıklar hukuku, finansal kurumlar hukuku ve borsa hukuku olan Mehmet Çağlar Manavgat, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Sermaye Piyasası Kurulu’nun Hukuk Dairesi başkanlığını yürütmüştür. Doktorasını Ankara Üniversitesi’nden almıştır. Anonim Ortaklıklar, halka açık anonim ortaklıklar ve sermaye piyasası hukuku alanlarında kitapları, Banka ve Ticaret Hukuku ile Yaklaşım gibi dergilerin yanı sıra çeşitli üniversitelerin hukuk fakülteleri dergilerinde makaleleri bulunan Dr. Manavgat, Haluk Tandoğan Seminer Yarışması’nda birincilik kazanmıştır. Güncel araştırma konuları anonim ortaklıklarda kurumsal yönetim ilkeleri, finansal piyasaların kötüye kullanılması ve bilgi kaynaklı suçlardan doğan hukuki sorumluluk olan Dr. Manavgat, Sermaye Piyasası Hukuku, Ortaklıklar Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Finansal Kurumlar Hukuku derslerini vermektedir.

14-016-A+kamil_mutluerKâmil Mutluer
Doktora: Anadolu Üniversitesi

Kamu maliyesi, bütçe hukuku, mahalli idareler maliyesi, vergi hukuku, vergi psikolojisi, Sayıştay hukuku.

1972’de doktorasını tamamladığı Anadolu Üniversitesi’nde akademi başkan yardımcılığı ve rektör yardımcılığı yapmış olan M. Kâmil Mutluer, Hacettepe Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı ve Maliye bölüm başkanlığı, Başkent Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı ve Hukuk Fakültesi dekanlığı, Çankaya Üniversitesi’nde rektörlük görevlerini yürütmüştür. 1986 – 1997 yılları arasında T.C. Yükseköğretim Kurulu üyeliği, 1998 – 2001 yılları arasında Sayıştay başkanlığı yapmıştır. Kamu maliyesi, bütçe hukuku, Sayıştay hukuku, Türk vergi sistemi ve vergi hukuku hakkında makale ve kitapları bulunan Dr. Mutluer, bu alanlarda dersler de vermektedir. Bütçe Hukuku ile Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi adlı eserleri, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, alanında yazılmış en iyi kitap seçilmiştir. Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi başlıklı kitabı ise yine TÜBA tarafından mansiyon derecesi ile ödüllendirilmiştir. Yükseköğretim ve hukuk eğitimi konularında da çalışma ve yayınları olan Dr. Mutluer, avukatlık ve yeminli mali müşavirlik de yapmıştır.

14-029-A+erdal-onarErdal Onar
Doktora: Ankara Üniversitesi

Anayasa hukuku, Türk anayasa tarihi, parlamento hukuku, hükümet sistemleri, seçim sistemleri, anayasa yargısı.

Anayasa hukuku, parlamento hukuku, Türk siyasal tarihi ve siyasal sistemler üzerine araştırmalar yapan Erdal Onar, doktorasını 1976’da Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Çeşitli yayınlarda çıkmış makalelerin yanı sıra dört kitap kaleme almıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce uzun yıllar Ankara Üniversitesi’nde görev yapmış ve Anadolu, Selçuk, Hacettepe, TOBB ETÜ üniversitelerinde dersler vermiştir.

14-032-A+Pinar-AltinokOrmanciPınar Altınok Ormancı
Doktora: Ankara Üniversitesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku.

Pınar Altınok Ormancı, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi ve Zararı Azaltma Külfeti adlı kitaplarının yanı sıra birçok ulusal ve yabancı dergide makaleleri yayımlanmıştır. Medeni hukuk ve borçlar hukuku alanlarında çalışmalarını sürdüren Dr. Altınok Ormancı, yurt dışında çeşitli tebliğler sunmuş ve İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde akademik çalışmalarda bulunmuştur. Borçlar Hukukunda Özel Hükümler, Aile Hukuku ve İşletme Hukuku adlı dersleri vermektedir.

14-036-A+Barış_ÖzbilenArif Barış Özbilen
Doktora: Galatasaray Üniversitesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku.

Arif Barış Özbilen, doktorasını Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlamıştır. TÜBİTAK bursuyla gittiği Neuchâtel Üniversitesi’nde ve Hamburg Max Planck Enstitüsü’nde bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmış olan Dr. Özbilen’in yabancı ve ulusal dergilerde yer almış çok sayıda yayını bulunmaktadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı ve öğretim üyeliği yapmıştır. İnsan Kökenli Biyolojik Maddelere İlişkin Hukuki İşlemler başlıklı bir kitabı bulunan Dr. Özbilen, Eşya Hukuku, Borçlar Hukukunda Özel Hükümler, Hukuka Giriş ve İşletme Hukuku derslerini vermektedir.

14-030-A+Baris-OzcelikBarış Özçelik
Doktora: Ankara Üniversitesi

Medeni hukuk, eşya hukuku, sözleşmeler hukuku, inşaat hukuku.

Barış Özçelik, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce, doktorasını 2009’da aldığı Ankara Üniversitesi’nde görev yapmıştır. 2007-2008 yıllarında İsviçre Konfederasyonu Hükümet Bursu’nu kazanmış ve doktora çalışmasını Basel Üniversitesi’nde devam etmiştir. Medeni hukukun özellikle borçlar hukuku ve eşya hukuku alanlarında çalışmalarını sürdüren Dr. Özçelik, hukuki imkansızlık, paylı mülkiyet, nafaka, tüketici hukuku, kamu ihale sözleşmeleri, ipotek gibi konularda yurtiçi ve yurtdışında tebliğler sunmuş, makaleler yayımlamıştır. Tapu Siciline Güvenin Korunması kitabının yazarıdır. Borçlar Hukukunda Özel Hükümler, Eşya Hukuku, İnşaat Hukuku ve Kira Hukuku derslerini veren Dr. Özçelik, Türk ve dünya edebiyatına meraklıdır.

14-027-A+Gulum-OzcelikGülüm Bayraktaroğlu Özçelik
Doktora: Ankara Üniversitesi

AB hukuku, uluslararası özel hukuk kapsamında vatandaşlık, yabancılar, kanunlar ihtilafı, milletlerarası usul hukuku.

Doktorasını 2007’de Ankara Üniversitesi’nden alan Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik, bu üniversitenin yanı sıra Exeter Üniversitesi, Fribourg Üniversitesi ve Max-Planck Enstitüsü’nde araştırmalarda bulunmuştur. Milletlerarası özel hukuk, milletlerarası usul hukuku ve Avrupa Birliği hukuku konularında çalışmalar yapmaktadır. Milletlerarası Usul Hukukunda Paralel Davalar başlıklı kitabın yazarıdır. European Journal of Law Reform, Journal of International Commercial Law, Ankara Barosu Dergisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmış makalelerinin yanında bir kitap bölümü ve ortak yazarlı bir kitabı da vardır. Dr. Özçelik, Uluslararası Özel Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği Maddi Hukuku, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Hukuki Boyutu, Milletlerarası Aile Hukuku ve İngiliz Hukukunda Seçilmiş Konular derslerini vermektedir.

14-023-Hamdi Pinar-AHamdi Pınar
Doktora: Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi

Ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, reklam, rekabet, fikri mülkiyeti, Avrupa Birliği ekonomi hukuku, birleşme ve devralma.

Doktorasını 2002’de Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde tamamlayan Hamdi Pınar, bu süreçte fikrî mülkiyet, rekabet ve şirketler hukuku alanında uluslararası düzeyde etkinlik gösteren Max Planck Enstitüsü’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok yayında makaleleri yayımlanmış olan Dr. Pınar’ın Das Recht der Werbung in der Türkei im Vergleich zum deutschen und europäischen Recht ve Uluslararası Rekabette Fikrî Mülkiyet Haklarının Önemi ve Türkiye adlı iki kitabının yanı sıra Müzik Eserleri Üzerindeki Telif Hakları ve Uluslararası Uygulamalar ismini taşıyan ortak yazarlı bir kitabı da vardır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce akademik hayatını Başkent Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi’nde sürdürmüş olan Dr. Pınar, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Reklam Hukuku ve Fikrî Mülkiyet Hukuku derslerini vermektedir.

Sami Selcuk-6Sami Selçuk
Doktora: Ankara Üniversitesi

Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku.

Atatürkçülük, ceza ve ceza yargılama hukuku, laiklik ve dil gibi alanlarda araştırmaları, denemeleri ve Dolandırıcılık, Dolandırıcılık Suçunun Kimi Suçlardan Ayrımı, Temsili ve Katılımcı Demokrasinin Kökeni, Çürütmeler, Önce Dil, Çek Suçları, Laiklik, Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, Demokrasiye Doğru, Konuşma, Özlenen Demokratik Türkiye, Longing for Democracy, Türkiye’nin Demokratik Dönüşümü, Özlenen Hukuk/ Yaşayan Hukuk, Beccaria’nın İnsanlığa Mesajı, Bağımsız Yargı/Özgür Düşünce, 2007’nin Hukuk Olayı/Anayasa Mahkemesinin 367 Kararı, Kısıtlı Demokrasi/Sancılı Hukuk, Batıgil Demokrasinin ve Hukukun Doğugil Serüveninden Kesitler, Adalet ve Yaşayan Hukuk, Demokratik Yönetim/ Özgür Birey, Doğru Çözüm: Yepyeni Bir Anayasa, Hukuki Tanıda Yanılgı, Dreyfus Davası, Kendini Tüketen Hukukun Dramı başlıklı yapıtlarının yanı sıra Cesare Beccaria’dan Suçlar ve Cezalar Hakkında, André Gide’den Cinayet Mahkemesi Anıları, Filippo Gramatica’dan Toplumsal Savunma İlkeleri adlı çevirileri bulunan Sami Selçuk, doktorasını 1982’de Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Yargıtay başkanlığı da yapmış olan Dr. Selçuk, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku derslerini vermektedir. Felsefe, sosyoloji ve siyaset bilimine ilişkin yayınlar okumak, Dr. Selçuk’un özel ilgi alanlarındandır.

14-026-A+-lale-sirmenAyşe Lâle Sirmen
Doktora: Ankara Üniversitesi

Başta borçlar hukuku ve eşya hukuku olmak üzere medeni hukukun tüm dalları, tüketici hukuku.

Ayşe Lâle Sirmen, doktorasını aldığı Ankara Üniversitesi’nde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak 40 yıl görev yapmıştır. Çalışmaları medeni hukuk ekseninde eşya hukuku ve borçlar hukuku, tüketici hukuku ve Avrupa Birliği tüketici hukuku üzerinedir. Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, Alacak Rehni, Türk Özel Hukukunda Şart, Eşya Hukuku Dersleri ve Eşya Hukuku başlıklarını taşıyan beş kitabı, iki İngilizce kitap bölümü ve makaleleri bulunmaktadır. T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakları Hizmet Ödülü sahibi olan Dr. Sirmen, Eşya Hukuku ve Tüketici Hukuku derslerini vermektedir.

14-008-B_turgut_tanTurgut Tan, Dekan
Doktora: Ankara Üniversitesi

İdare hukukunun genel esasları, idari yargılama hukuku, ekonomik kamu hukuku, özelleştirmenin hukuki ve idari sorunları.

Hukuk Fakültesi Dekanı Turgut Tan, doktorasını Ankara Üniversitesi’nden almıştır. Başbakanlık ve Rekabet Kurumu başkan danışmanlığı, Danışma Meclisi üyeliği, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde yönetim kurulu üyeliği, Türkiye-Avrupa Topluluğu Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucu dekanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ekonomik kamu hukuku ve idare hukuku alanlarında araştırmalar yürüten Dr. Tan’ın birçok kitabı ve Revue Internationale des Sciences Administratives, Turkish Public Administration Annual ve Amme İdaresi Dergisi gibi yayın organlarında yer alan makaleleri bulunmaktadır. Roma, Paris, Cambridge, Dijon ve Pau üniversitelerinde bilimsel çalışmalar da yapmış olan Dr. Tan, İdare Hukuku, İdari Yargı ve Ekonomik Kamu Hukuku derslerini vermektedir.

14-024-A+Bilgin-TiryakiogluABilgin Tiryakioğlu
Doktora: Ankara Üniversitesi

Uluslararası özel hukuk, uluslararası tahkim, uluslararası usul hukuku, uluslararası ticaret hukuku.

Uluslararası özel hukuk başlığında kanunlar ihtilafı ve uluslararası usul hukuku dersleri veren Bilgin Tiryakioğlu, doktorasını 1991’de Ankara Üniversitesi’nden almıştır. Araştırmaları ve yayınları uluslararası özel hukukun ana alanları olan yabancılar hukuku, vatandaşlık hukuku, kanunlar ihtilafı ve uluslararası usul hukukunun yanı sıra yabancı yatırım uyuşmazlıklarının çözümü, doğrudan yabancı yatırımlar, ICSID tahkimi, uluslararası satım sözleşmeleri, çocukların uluslararası alanda korunması, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, rekabet kanunlarının ülke aşıcı uygulamaları, karşılaştırmalı uluslararası rekabet hukuku konularını kapsamaktadır. Bu konularla ilgili olarak kaleme aldığı 7 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

14-035-A+HalukTorosluHaluk Toroslu
Doktora: Ankara Üniversitesi

Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, kriminoloji.

Uzmanlık alanları ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku olan Haluk Toroslu, bu alanlarda kitap ve makaleler kaleme almıştır. Roma La Sapienza Üniversitesi bünyesinde İtalyan hükümetinin bursuyla araştırmalar yapmış, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Hukukun Temel Kavramları, Ceza Hukuku ve Kriminoloji, Dr. Toroslu’nun verdiği dersler arasındadır.

14-019-A-nevzat-torosluNevzat Toroslu
Doktora: Ankara Üniversitesi

Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku.

Nevzat Toroslu, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Verdiği dersler arasında Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku dersleri yer alan Dr. Toroslu’nun bu alanlarda kaleme aldığı makaleler ve kitaplar da bulunmaktadır.

14-020-Asli-Elif-Usluel-AAslı Elif Gürbüz Usluel
Doktora: Ankara Üniversitesi

Anonim şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, ticari işletmeler, şirketler topluluğu.

Doktorasını Ankara Üniversitesi’nden 2008’de alan Aslı E. Gürbüz Usluel, çalışmalarını ticari işletme ve şirketler üzerinde sürdürmektedir. Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kâr Payı Alma Hakkı ve Türk Özel Hukukunda Özellikle Anonim Şirketlerde Ticari Sırrın Korunması başlıklı iki kitabı bulunan Dr. Usluel’in makaleleri ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. Willem C. Vis Uluslararası Ticari Tahkim Kurgusal Duruşma Yarışması’nın Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımını çalıştıran Dr. Usluel, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku derslerini vermektedir.

15-037-A+Ejder_YılmazEjder Yılmaz
Doktora: Ankara Üniversitesi

Medeni usul hukuku, icra ve iflas hukuku, tahkim hukuku, alternatif uyuşmazlık çözümü yolları.

Ejder Yılmaz, doktorasını 1975’te aldığı Ankara Üniversitesi’nde yaklaşık 40 yıl öğretim üyeliğinde bulunmuştur. Farklı sektörlerden birçok kuruma hukuk danışmanlığı da yapmış olan Dr. Yılmaz’ın verdiği dersler ve yazdığı makaleler medeni usul ve icra iflas hukuku kapsamındadır. Hukuk üzerine 30, hukuk bibliyografyası çerçevesinde 10 kitap kaleme almış olan Dr. Yılmaz’ın özel ilgi alanı mini masa saati koleksiyonculuğudur.