Ana Sayfa » Dr. Göktuna The FEBS Journal’da

Dr. Göktuna The FEBS Journal’da

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Dr. Serkan Göktuna ile ekibinin hazırladığı çalışma The FEBS Journal dergisinin kapağında yayımlandı. FEBS dergisi Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonunun (FEBS) resmi yayın organı olmakla beraber biyokimya ve moleküler biyoloji alanlarında önemli bilimsel çalışmaları yayınlanan uluslararası saygınlığı olan bir dergidir.

Araştırmacılar, kanser gelişiminde büyük öneme sahip iltihabi sinyal yolaklarını ve tümörlerin sürekli değişen koşullara uyum sağlamasını (plastisite) yöneten moleküllerin çalışma prensiplerindeki tecrübelerini diğer güncel bilimsel yayınlarla harmanlayarak son derece önemli bir derleme ortaya koymuşlardır. Bu derleme özellikle en yeni tekniklerle üretilen genetik hastalık veya transgenik hayvan modelleri ile yapılan çalışmaların sonuçlarını bir araya getirdiği için alanında bir ilk niteliğindedir.

NF-kappaB transkripsiyon faktörleri iltihabi uyarıları hücre sağ kalımı, proliferasyon ve sitokin üretimine bağlayan sinyal yolaklarının merkezinde yer almaktadır. NF-kappaB sinyal yolakları kanserlerde tümör hücrelerinin oluşumundan metastazına kadar tümör gelişiminin birçok yönünü etkiler. NF-kappaB’nin etkilediği tüm bu fonksiyonlar tümör kaynaklı plastisite aracılığıyla kanser hücrelerinin tümör mikroçevresindeki sürekli evrimleşen koşullara adapte olmasını ve hayatta kalmasını sağlar. Burada özellikle iltihabi sinyal yolakların tümör plastisitesinin temel kaynağı olduğundan, kanserle olan mücadelemizde daha ileri ve etkin stratejiler geliştirebilmek için iltihaba bağlı kanser gelişiminde etkin olan hücresel sinyal yolakları hakkında daha iyi bilgi sahibi olmamız gerekliliğini belirtiyoruz. Bu sebeple bu derleme oluşturulurken özellikle en güncel bilimsel kaynaklarda yer alan NF-kappaB’yi kontrol eden üst sinyalizasyon bileşenleri olan IkB kinazların (IKK’ler) tümör gelişimindeki fonksiyonlarının genetik ve transgenik hayvan modelleriyle anlaşılmasına odaklanılmıştır.

NF-kappaB sinyal yolağı son yirmi yılda hemen her kanserle ilişkilendiren birçok yayın yapılmış olmasına karşın bu yayınlardan sadece birkaçı IKK’lerin NF-kappaB kontrolündeki ve tümör gelişimdeki rollerinin mekanistik olarak anlamamıza ışık tutmaktadır. Ve yine bu çalışmalardan çok daha azı bu anlayışımızı genetik hayvan modellerinden elde edilen bulgularla desteklemektedir. Tümör mikroçevresindeki karmaşık moleküler düzenlemelerin ve etkileşimlerin en iyi şekilde anlaşılabilmesi için özellikle genetik hastalık ve transgenik hayvan modellerinin kullanılması gerektiğine inandığımız için, bu derleme kapsamında değişik kanserlerde IKK fonksiyonlarının tümör hücresi plastisitesini nasıl etkilediğini örneklemeyi amaç edindik. Buradan elde edilecek çıkarımların bilimsel araştırma çevrelerine IKK’lerle ile ilgili kanser alanında daha ileri çalışmalar yapılması için ilham olacağını umuyoruz.