Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları

 • Üniversitemiz bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır.
  – Yardımcı Doçent/Doçent/Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvuruları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşısa bile, süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

  Mühendislik Fakültesi
  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  1 adet Profesör
  Bilgisayar Bilimleri alanında doktora diplomasına sahip olmak. Bilgisayar mimarisi, hızlandırıcılar, paralelleştirme, ve bilgisayar sistemleri alanlarında uzman ve uluslararası çalışma deneyimi olmak. Araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamış ve bu yayınlara atıflar almış ve Ulusal / Uluslararası kurumlarca desteklenmiş araştırma projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olmak. Lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme deneyimine sahip olmak. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde tez yönetmiş veya yürütüyor olmak.

 

 • Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.
  – Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, varsa yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.Belirtilen şartları taşısa bile, süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

Başvuru Adresi:
Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü
Eskişehir Yolu 8.km
06800 BİLKENT-ANKARA
Tel: 0312 290 12 38