Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları

  • Üniversitemiz bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır.
    – Yardımcı Doçent/Doçent/Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvuruları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşısa bile, süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
1 adet Doçent
Pazarlık ve deneysel iktisat konularında çalışmış ve uluslararası yayın yapmış olmak. Araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamış ve bu yayınlara atıflar almış olmak. Ulusal veya Uluslararası kurumlarca desteklenmiş araştırma projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olmak. Lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme deneyimi olmak. Yükseklisans düzeyinde tez yürütmüş veya yürütüyor olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
1 adet Öğretim Görevlisi
İç Mimarı ve Kentsel Tasarım alanında lisans ve yüksek lisans derecesi sahibi olmak. Uluslararası saygın bir üniversitede tarihsel koruma alanında yüksek lisans yapmış olmak. Uluslararası saygın bir üniversitede tasarım alanında eğitim vermiş olmak. İç Mimarı Aydınlatma, Çevresel Psikoloji ve İç Mimari Tasarım konulu lisans derslerini verebilme deneyimine sahip olmak. Çalışma ve uzmanlık alanlarında uluslararası saygın aydınlatma projelerinde görev almış olmak, YDS’den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak. ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak. (Doktorası/Sanatta Yeterliliği veya önceden öğretim görevlisi olarak çalışma geçmişi olanlar ALES’ten muaftırlar.)

 

  • Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.- Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, varsa yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.Belirtilen şartları taşısa bile, süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

Başvuru Adresi:
Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü
Eskişehir Yolu 8.km
06800 BİLKENT-ANKARA
Tel: 0312 290 12 38