Home » Bologna Process

Bologna Process

Bu sayfada Bilkent Üniversitesi’nin Bologna Süreci olarak başlamış olan ve halen Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı çerçevesinde tanımlanan “Yüksek Öğrenim’de Kalite” anlayışının sürdürülebilirliğine yönelik üniversitede yapılmış çalışmalar yer alacaktır.

This WEB page will contain reports of studies that investigate Bilkent University’s understanding of “Quality in Higher Education” in line with Erasmus Process and European Higher Education Area.